Javni poziv za trenera/icu za facilitaciju obuke UMiD (Uči, misli i djeluj!) za omladinske političke lidere/ice

Institut za razvoj mladih KULT raspisuje javni poziv za trenera/icu za facilitaciju obuke omladinskih političkih lidera/ica, pod nazivom UMiD za omladinske političke lidere/ice (u daljnjem tekstu: UMiDp), na osnovu postojećeg kurikuluma. Cilj poziva je odabir fizičkog lica za facilitaciju navedene obuke, za oblast političko zagovaranje i pregovaranje za rješavanje problema i potreba mladih.


Javni poziv konsultanti

Zainteresirana fizička lica trebaju se prijaviti za isporuku svih usluga navedenih u javnom pozivu. Na osnovi dostavljenih prijava Institut će odabrati najboljeg podnosioca/teljicu prijave u skladu s dolje navedenim kriterijima.

Poziv se odnosi na sljedeće usluge:

  1. realizirati dio obuke „Uči, misli i djeluj!“ za drugu generaciju omladinskih političkih lidera/ica u skladu s postojećim kurikulumom i didaktičkim materijalima, a za oblast političko zagovaranje i pregovaranje za rješavanje problema i potreba mladih u trajanju od 4,5  trenerska dana u toku tri modula, a za iznos od 1500,00 KM neto;
  2. učestvovati na konsultativnom sastanku u vezi s principima rada Instituta.

 Kriteriji za prijavu

1) Podnosilac/teljica prijave ima značajno znanje i iskustvo u oblasti za koju se prijavljuje.

2) Podnosilac/teljica prijave ima iskustvo u neformalnom obrazovanju i facilitiranju obuka za oblast za koju se prijavljuje ili sličnih obuka za do 25 polaznika/ca.

3) Podnosilac/teljica nije aktivist/kinja u političkoj stranci, nije izborni zvaničnik, nije državni službenik/ca niti je bio u posljednjih 10 godina kandidat/kinja na izborima.

4) Dostavljena je sva tražena dokumentacija.

5) Podnosilac/teljica prijave je fizičko lice kojemu je BHS maternji jezik.

 Dokumentacija

Prijava se sastoji od sljedeće dokumentacije:

  • Curriculum vitae (CV) s posebnim naglaskom na iskustvo u odabranoj oblasti;
  • tabelarni prikaz iskustava vezanih za oblast za koju se prijavljuje s naznačenim iskustvom u održavanju obuka i poznavanju političkog sistema u BiH;

Podnosilac/teljica prijave može dostaviti i dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može biti značajna prilikom bodovanja svih pristiglih prijava.

Prijava

Rok za prijavu:

Poziv ostaje otvoren do ponedjeljka, 26. novembra 2018. g., do 16.00 sati. Svi podnosioci prijava će putem emaila do 14. decembra 2018. g. biti obaviješteni o ishodu javnog poziva.

Prijave dostaviti:

– putem online obrasca koji se nalazi na http://mladi.org/myURL/konsultumidp

Eventualna pitanja mogu se postaviti putem emaila na nejra.neimarlija-roic@kultbih.org.

Kompletan tekst javnog poziva dostupan je ovdje.