USAID kroz projekat PRO-Budućnost i Institut za razvoj mladih KULT objavljuju Javni poziv za dodjelu finansijske podrške malim projektima

Projekat PRO-Budućnost u kontinuitetu osigurava bespovratna sredstva za inicijative koje doprinose procesu pomirenja i izgradnje povjerenja u BiH, zagovaraju za mir i kolektivnu viziju za stabilnu budućnost i povezuju lokalne zajednice.


pro buducnost

Na Javne pozive mogu se prijaviti: udruženja mladih, neformalne grupe mladih, udruženja žrtava rata, Crkve i vjerske zajednice kao i nevladine organizacije usmjerene promovisanju međureligijskog dijaloga, organizacije civilnog društva i općine/opštine/gradovi u kojima se provodi projekat PRO-Budućnost.

Od aplikanata se očekuje da svoje ideje i prijedloge kreiraju u skladu sa Platformom za mir koja je rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada projekta PRO-Budućnost u lokalnim zajednicama u BiH.

USAID-ov projekat PRO-Budućnost provodi Catholic Relief Services (CRS) u saradnji s Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Međureligijskim vijećem BiH (MRV), Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC).

Oblasti Javnih poziva

Projektni prijedlozi moraju se odnositi na izgradnju mira i jačanja povjerenja u Bosni i Hercegovini.

Sredstva, tj. mali grantovi će biti na raspolaganju za sljedeće oblasti/aktivnosti/inicijative:

  • Podrška mladima;
  • Podrška organizacijama civilnog društva;
  • Podrška organizacijama žrtva rata;
  • Podrška Crkvama, vjerskim zajednicama i organizacijama usmjerene promovisanju međureligijskog dijaloga;
  • Mali grantovi za inicijative općina/opština/gradova.

Prijave traju do 10.11.2018. do 23:59 sati,

Svu potrebnu dokumentaciju i tekstove Javnih poziva možete pronaći na sljedećim linkovima web stranice PRO-Budućnost https://probuducnost.ba/index.php/mali-grantovi

(STUDOMAT.ba)