Javni poziv Općine Stari Grad za stipendiranje nadarenih učenika i studenata

Općina Stari Grad Sarajevo raspisala je Javni poziv za stipendiranje nadarenih učenika i studenata za školsku 2013/14. godinu.


opcina stari grad cover

Općina Stari Grad Sarajevo raspisala je Javni poziv za stipendiranje nadarenih učenika i studenata za školsku 2013/14. godinu.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju nadareni učenici i studenti koji se nalaze na redovnom školovanju u srednjim i visokoškolskim ustanovama uz ispunjavanje sljedećih uslova:

  • da su državljani BiH;
  • da imaju prebivalište na području Općine Stari Grad Sarajevo duže od 3 godine;
  • da su u prethodnoj školskoj / akademskoj godini postigli uspjeh u školi, odnosno fakultetu / akademiji i to:
  • učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,80;
  • studenti fakulteta / akademija i pridruženih članica univerziteta sa najmanjom prosječnom ocjenom 8,50;
  • da učenik/student nije stipendista druge institucije.

Više informacija u prilogu: Javni poziv za stipendiranje nadarenih učenika i studenata za školsku 2013/14. godinu

(starigrad.ba)