Javni oglas: državni službenik u Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta u Regulatornoj agenciji za komunikacije.


rak.ba

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta u Regulatornoj agenciji za komunikacije.

1/01 Stručni saradnik za poslovno komuniciranje u telekomunikacijama

1/02 Stručni saradnik za numeraciju

Prijave se mogu predati najkasnije osam dana od objave u dnevnim novinama (05.08.2012. “Oslobođenje”)

Više informacija u prilogu.

 (STUDOMAT.ba)