Istraživanje “Prosocijalna dimenzija volontiranja u BiH”

Volontiranje je aktivnost koja je najpopularnija među mladima u BiH i koja je na istom stepenu razvoja kao i u zemljama regije.


mladi volonteri

Volontiranje je aktivnost koja je najpopularnija među mladima u BiH i koja je na istom stepenu razvoja kao i u zemljama regije.

mladi volonteri“Imajući u vidu stanje na terenu, koje ostvarujemo partnerstvima sa drugim organizacijama civilnog društva širom BiH i u drugim zemljama regije, uvjereni smo da je volontiranje najpopularnije među mladim ljudima, dok se osobe starije dobi teže odlučuju da volontiraju”, rekao je Jugoslav Jevđić, iz Omladinskog komunikativnog centra Banja Luka.

On je istakao da osobe starije dobi, u većini slučajeva, imaju specifičnije interese za volontiranje od mladih, koji su više fokusirani na eksperimentisanje i istraživanje.

Prema njegovim riječima, volonterski sektor u BiH nema dovoljno izgrađene kapacitete koji bi kontinuirano podržavali razne volonterske programe koji uključuju visoko profilisane osobe kao volontere.

Istraživanje “Prosocijalna dimenzija volontiranja u BiH”, koje je realizovao Omladinski komunikativni centar i Mreža lokalnih volonterskih servisa u BiH “Volontiram“, pokazalo je da najveći broj ljudi volontira u oblasti pomaganja drugim ljudima. Najaktuelnije su promotivne kampanje i zaštita životne sredine, dok su kultura i sport oblasti u kojima su najmanje prisutni volonteri.

“Na Svjetskom prvenstvu u raftingu 2009. godine u Banjoj Luci bilo je angažovano više od 350 volontera, koji su u suštini i iznijeli najveći teret ove aktivnosti na svojim leđima. Ovo prvenstvo zasigurno ne bi bilo tako uspješno organizovano da nije postojala ta velika grupa posvećenih volontera”, ističe Jevđić.

On je rekao da su istraživanja i dugogodišnji rad sa volonterima i korisnicima volonterskih usluga pokazali da volontiranje može utjecati na razvoj karijere, jer ta iskustva kod velikog broja mladih predstavljaju veoma bitan faktor prilikom donošenja odluke o budućem školovanju, a mnogi pronađu i konkretan angažman ili zaposlenje.

Volonteri su tolerantniji od nevolontera prema drugim etničkim grupama i narodima i socijalno marginalizovanim grupama građana, zbog čega bi, smatra Jevđić, svi sektori društva trebali da podrže volontiranje kao jedan od najbitnijih modela izgradnje pomirenja, ali i socijalne uključenosti u BiH.

(SRNA)