IPS stipendija: Međunarodna parlamentarna stipendija njemačkog Bundestaga

Njemački Bundestag u saradnji sa Slobodnim univerzitetom u Berlinu, Humboltovim univerzitetom u Berlinu i Tehničkim univerzitetom u Berlinu poziva sve zainteresovane da se prijave na petomjesečnu Međunarodnu parlamentarnu stipendiju (IPS) u Berlin.


IPS Logo cover

Stipendija IPS je namjenjena visokokvalifikovanim i politički zainteresovanim mladim ženama i muškarcima, koji nakon završetka programa žele da se vrate u svoju matičnu zemlju da bi aktivno i odgovorno učestvovali u kreiranju njene demokratske budućnosti.

Njemački Bundestag, parlament SR Njemačke, mladim ljudima pruža mogućnost da u toku 15-sedmičnog angažmana kod jednog od članova Bundestaga upoznaju njemački parlamentarni sistem i politički proces donošenja odluka, kao i da stiču praktična iskustva u oblasti parlamantarnog rada. Stipendiste će izabrati nezavisna izborna komisija Njemačkog Bundestaga.

Uslovi za prijavu su završen fakultet, odlično poznavanje njemačkog jezika, poznavanje njemačke politike, društva i istorije i da kandidat nije stariji od 30 godina na početku stipendije

Iznos mjesečne stipendije je 500 EUR. Osim toga stipendija pokriva smještaj, troškove osiguranja i putne troškove.

Program počinje 01. marta svake godine i traje do 31. jula.

Krajnji rok podnošenja prijava je 30. juni.

Više informacija možete dobiti od Ambasade SR Njemačke ili na slijedećoj internet adresi: www.bundestag.de/ips.

(UNTZ)