Imenovana komisija u procesu akreditacije Univerziteta u Travniku

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta imenovala je komisiju domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji Univerziteta u Travniku.


pfk cover
Foto: Damir Hajdarbašić, STUDOMAT.ba

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta imenovala je komisiju domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji Univerziteta u Travniku.

Imenovana je komisija u sljedećem sastavu:

1. Genc Trnavci, predstavnik akademske zajednice u BiH, predsjednik;

2. Esad Jakupović, predstavnik akademske zajednice u BiH, član;

3. Ramo Kurtanović, predstavnik privrede i prakse u BiH, član;

4. Ivan Prskalo, međunarodni sttručnjak, član;

5. Ljubica Janjetović. student, član.

Rješenje o imenovanju Komisije dostupno je na ovom linku.

(STUDOMAT.ba)