Edukacijski fakultet (FEDU) na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS)

Cilj Fakulteta je obrazovanje kvalitetnih domaćih i stranih učitelja i nastavnika, koji će raditi na unapređenju osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Unutar studijskih programa, osim fundamentalnih disciplina kao što su računarske tehnologije, turski i engleski jezik i književnost, izučavat će se i savremene pedagoške discipline, metodologije nastavnog procesa, te lingvističke i komunikacijske vještine.


IUS slika

Prateći promjene i kretanja na domaćem i međunarodnom tržištu rada, Internacionalni univerzitet u Sarajevu donio je odluku da otvori novi Fakultet koji ima za cilj na najbolji mogući način i adekvatno odgovoriti izazovima traženja zaposlenja, te i pružiti mladim studentima ono najvažnije, a to je kvalitetno obrazovanje za lakše snalaženje i pronalazak posla na tržištu rada.

Skupština Kantona Sarajevo je na IX sjednici održanoj u srijedu, 11. juna 2015. godine, donijela Odluku o davanju saglasnosti za osnivanje Edukacijskog fakulteta (Faculty of Education – FEDU) u okvrizu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Obrazovanje na Edukacijskom fakultetu (FEDU) biće usklađeno prvenstveno sa Bolonjskim sistemom obrazovanja, kao i sa postojećom obrazovnim praksom u Bosni i Hercegovini. Edukacijski fakultet (FEDU) nudi mogućnosti studiranja na sva tri ciklusa studija a studenti će od biti u mogućnosti steći stručna i akademska zvanja u okviru sljedećih studijskih programa:

  • Računarsko obrazovanje i obrazovne tehnologije (CEIT),
  • Turski jezik i književnost, nastavnički smjer (TLT),
  • Engleski jezik i književnost, nastavnički smjer (ELT).

Cilj Edukacijskom fakulteta jeste obrazovanje kvalitetnih domaćih i stranih učitelja i nastavnika, koji će raditi na unapređenju osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Unutar ponuđenih studijskih programa, osim fundamentalnih disciplina poput računarskih tehnologija, turskog i engleskog jezika i književnosti, izučavat će se i savremene pedagoške discipline, metodologija nastavnog procesa, te druge lingvističke i komunikacijske vještine. Fakultet nudi napredni interdisciplinarni pristup nastavi, učenju, istraživanju i praksi.

Otvaranjem Edukacijskog fakulteta (FEDU) IUS želi značajno doprinijeti jačanju bh. obrazovnog sistema, te povezati isto sa internacionalnim institucijama u svim poljima obrazovanja. Upis studenata na Edukacijski fakultet planirano je u 2016/17. studijskoj godini.

– U proteklih 11 godina smo zaista marljivo radili i trudili se da odgovorimo izazovima koji su bili stavljeni pred nas i sada slobodno mogu kazati da smo postali jedan veliki edukacijski centar na Balkanu gdje obrazujemo mlade ljude iz mnogih zemalja Europe i svijeta, kazao je prorektor doc. dr. Muhamed Ali.

Podsjećanja radi, IUS je pored ovog Fakulteta paralelno osnovao i novi Pravni fakultet (FLW) čije će obrazovanje biti usklađeno sa obrazovanjem na drugim pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini i bit će bazirano na bosanskohercegovačkom pravnom sistemu, u okviru kojeg će svi, a posebno strani studenti imati mogućnost sticanja i dodatnih znanja iz pravnih sistema drugih država, kroz opredjeljivanje za pojedine izborne nastavne predmete. Pravni fakultet (FLW) nudi mogućnost studiranja na dodiplomskom interdisciplinarnom studiju sa naprednim pristupom učenja, istraživanja i prakse u području prava.

Za više informacija o studiranju na Edukacijskom i Pravnom fakultetu posjetite naše web stranice:

Edukacijski fakultet (FEDU) – http://fedu.ius.edu.ba/

Pravni fakultet (FLW) – http://fl.ius.edu.ba/

(Sponzorisani članak)

Vezani članak: Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) osniva Pravni fakultet