IBU Centar za društvena istraživanja: Konferencija “Izazovi intelektualnog vlasništva u regionu i EU”

Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta u Sarajevu organizuje međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom -Izazovi intelektualnog vlasništva u regionu i EU-, koja se održava 06. juna 2014. godine na Internacionalnom Burč univerzitetu u Sarajevu (Francuska revolucija bb), s početkom u 9,00 sati.


ibu centar za drustvena istrazivanja program konferencije

Centar za društvena istraživanja Internacionalnog Burč univerziteta u Sarajevu organizuje međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom “Izazovi intelektualnog vlasništva u regionu i EU”, koja se održava 06. juna 2014. godine na Internacionalnom Burč univerzitetu u Sarajevu (Francuska revolucija bb), s početkom u 9,00 sati.

Cilj konferencije je definiranje ključnih problema i izazova tri segmenta: patenti, trgovinske marke i autorska prava. Ovom konferencijom prisutnima će se ponuditi i rješenja unutar ove tri oblasti kao i prekogranična rješenja od strane akademskih stručnjaka koji dolaze iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Srbije.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Prisutni će imati čast da im se obrate eksperti iz EU i  regiona, kao i domaći eksperti.

U svečanom dijelu konferencije prisutnima će se obratiti:

  • Dr. Iza Razija Mešević – Predsjednica Organizacionog odbora konferencije
  • Gdin.Esad Oruč  – Direktor Centra za društvena istraživanja IBU
  • Gđa.Meddžida Kreso – Predsjednica Suda BiH
  • H.E. Gđa. Ulrike Maria Knotz – Ambasadorica  Republike Njemačke u BiH
  • Gđa.Lidija Vignjević – Direktorica Instituta za intelektualno vlasništvo BiH
  • Predstavnik Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku
  • Gdin.Sifet Kukuruz  – Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje, nauku i mlade Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona  Sarajevo

Prilog:

(STUDOMAT.ba)