Humanity in Action BiH: Poziv za učešće u projektu „Poticanje demokratskih vrijednosti I aktivnog građanstva među mladima“

Humanity in Action BiH sedmu godinu zaredom organizuje projekat “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”, uz podršku National Endowment for Democracy (NED). Program je fokusiran na transfer znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, stimulisanje kritičkog razmišljanja o osjetljivim pitanjima u društvu, te poticanje razvoja komunikacijskih i istraživačkih vještina učesnika.


Poziv se primarno odnosi na studente_ice prve i druge godine dodiplomskog studija na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ali i prijave studenata_tica sa viših godina će se uzeti u razmatranje.

Advertisements

Program se sastoji iz sljedećih komponenti:

Devetodnevni edukacijski program u Sarajevu (1. – 9. decembar 2018. godine) prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizmu i identitetu, te omladinskom aktivizmu.

Individualno istraživanje (decembar 2018. – februar 2019. godine) će omogućiti učesnicima_ama da uz dodijeljenog mentora istražuju pitanje od njihovog interesa koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjenu diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih.

Trodnevni trening u Neumu (mart 2019. godine) predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta.

Implementacija grupnih projekata (april – juni 2019. godine) uz primjenu znanja i vještina stečenih u prethodnim fazama programa.

Advertisements

Promocija rezultata grupnih projekata (juli – august 2019. godine) u medijima i lokalnim zajednicama u kojima su implementirani.

Završna ceremonija u Sarajevu (septembar 2019. godine) sa dodjelom certifikata i prezentacijom realizovanih projekata.

Sve troškove snosi organizator.

Prijavite se do 9. novembra 2018. godine preko formulara koji se nalazi na ovome linku.

Više informacija na www.facebook.com/PDVIAGMM

(STUDOMAT.ba)