HUB: Student elektrotehnike objasnio koji poslovi su traženi na tržištu rada u BiH i IT kompanijama

Student elektrotehnike u Homework HUB-u održao predavanje o IT sektoru.


student hub predavanje

U četvrtak, 22. aprila 2021. godine održano je drugo po redu HUB predavanje sa Kenanom Saračevićem, studentom Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Tema predavanja je bila: IT sektor u BiH.

Studentica medicine objasnila koji su najveći mitovi o koroni

Kenan je sve one koji su bili na ovom pradavanju upoznao sa aktuelnim poslovima koji su traženi na tržištu rada u BiH i IT kompanijama, kao i opisima poslova za iste. Svi prisutni su imali priliku da se pobliže upoznaju sa pojmovima u IT sektoru.

Između ostalog su naučili sljedeće:

  •  IT kadar u BiH
  • Aktuelni trendovi
  • Artificial Intelligence
  • Data Science
  • IoT
  • Tipične uloge u IT industriji
  • IT edukacija
  • IT kursevi iz različitih oblasti kao što su programiranje, robotika, računarske mreže, serverska administraija, sigurnost i mnogi drugi.

Neformalno obrazovanje je veoma važno u IT-u jer je fokusirano na sticanje praktičnih znanja i vještina. Često ni fakulteti ne pripremaju studente dovoljno dobro za rad u realnom okruženju, ali prema iskustvu HR predstavnika različitih kompanija unutar Bit Alijanse, oni koji već imaju diplomu/studiraju su spremniji za izazove nego oni koji su pohađali razne kurseve.

Uz dovoljno posvećenosti, predanosti i upornosti sasvim je moguće da samostalno kreirate sebi plan i program usvajanja znanja iz programiranja koji će vas jednako dobro pripremiti za rad u realnim okruženjima, kao i formalni oblik edukacije.

Svi prisutni su nakon predavanja imali priliku da postave pitanja i otvore diskusiju.