Za projekte smještaja i prehranu na fakultetima u FBiH izdvojeno 900.000 KM

U svrhu poboljšanja studentskog standardna Vlada FBiH izdvaja 900 000 KM.


roommates hanging out together

Studentski život nije lagan te iziskuje brojna odricanja. Prije svega, tu je roditeljsko finansiranje za one studente koji će studentski život provesti u unajmljenom smještaju. Tu su i izdaci za knjige, materijale te razni drugi izdaci, a posebno je težak život studenata s invaliditetom.

Kad već govorimo o studiranju, one izvrsne studente koji se ističu svojim radom i uspjehom nužno je na određen način i motivisati za daljnje uspjehe stipendijama te na slične načine, piše Večernji list BiH.

Sve to objedinjeno je u jednoj od stavki odluke Vlade FBiH o raspodjeli tekućih transfera iz proračuna FBiH za 2021. godinu. U trećem odjeljku te odluke, a koji se odnosi na kolokvijalno nazvani program raspodjele sredstava transfera za finansiranje studentskoga standarda, navedeno je kako je u tu svrhu izdvojeno čak 900.000 KM.

Dva segmenta programa

Ovaj program podijeljen je u dva odvojena i po svemu zasebna dijela pod nazivima – osnovni i prošireni studentski standard.

U osnovnom studentskom standardu nalazi se samo jedna, većini studenata današnjice, iznimno značajna stavka, a riječ je o subvencioniranju smještaja i prehrane studenata. To se prvenstveno odnosi na studentske centre koji se nalaze na teritoriju FBiH.

Drugi segment, pod nazivom prošireni studentski standard, nešto je kompleksniji i čine ga ukupno četiri stavke:

  1. potpora projektima studentskih organizacija,
  2. potpora najboljim studentima, državljanima BiH, a koji studiraju na visokoškolskim institucijama u Federaciji,
  3. poticaji visokom obrazovanju Roma te
  4. potpora studentima s invaliditetom.

Realizacija spomenutoga protokola o subvencioniranju smještaja i prehrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji BiH odnosi se primarno na studente koji dolaze iz manje razvijenih županija, poput Posavske, Bosansko-podrinjske, Hercegbosanske, kao i Republike Srpske.

Novac će se dodijeliti na temelju službenih podataka dobivenih od studentskih centara za akademsku godinu 2019/2020. te 2020/2021., koji moraju biti dostavljeni na početku aktualne akademske godine. Dobar dio sredstava bit će izdvojen i za potporu u realizaciji domaćih te međunarodnih studentskih projekata. Oni će omogućiti nužnu razmjenu iskustava i unapređenje studiranja te usvajanja novih znanja.

Također će se stipendirati i najbolji studenti završnih godina I ciklusa studija, čiji je ukupni uspjeh ostvaren zaključno s akademskom 2019/20. godinom. U slučaju da dva ili više studenata imaju jednak prosjek ocjena, prednost ima onaj student koji je tokom studija uspješno sudjelovao u znanstvenom, stručnom i volonterskom radu.

Potpora studentima invalidima

Zanimljiv je i podcrtani podatak u izvješću kako u kategoriju za potporu najboljim studentima ulaze i studenti Franjevačke teologije u Sarajevu.

Prošireni standard obuhvata i poticaje školovanja Roma, državljana BiH, koji imaju prebivalište na prostoru Federacije BiH, a koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u BiH.

Također, važan odjeljak čini potpora studentima s invaliditetom koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Pri tome je uvjet da student ima prebivalište na prostoru FBiH, da ima manje od 30 godina te invalidnost utvrđenu odlukom nadležnog tijela.