HNK: Konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove studentima za 2012/13.

Konkurs Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovnim studentima s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona u akademskoj 2012/2013. godini.


vlada hnk

Na osnovu člana 32. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija, zajmova, naknadi dijela troškova školarina i subvencioniranju smještaja u studenski dom („Službene novine HNK“, broj: 6/10 i 8/11)  Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, raspisuje

KONKURS
za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove
redovnim studentima s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona
u akademskoj 2012/2013. godini

I.

Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove (u daljnjem tekstu: subvencija smještaja) redovnim studentima prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona (u daljnjem tekstu: HNK) za akademsku 2012/2013. godinu.

II.

Uslovi za apliciranje na konkurs za dodjelu stipendije i subvencije smještaja su sljedeći:

 • status redovnog studenta;
 • državljanstvo BiH;
 • stalno prebivalište studenta i roditelja u HNK najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa, što potvrđuju potvrdama o prebivalištu koje nisu starije od šest mjeseci;
 • da nisu stariji od 21 godinu kada upisuju prvu godinu studija;
 • da nemaju bespovratnu finansijsku pomoć Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK(u daljem tekstu: Ministarstva) ili drugog davaoca (iz sredstava budžeta i vanbudžetskih fondova bilo kojeg nivoa vlasti u BiH, javnih preduzeća ili javnihustanova);
 • da  nemaju subvencioniran smještaj u studenskom domu;
 • da ne studiraju u inostranstvu ako takav studij, na maternjem jeziku, postoji u Bosni i Hercegovini;
 • da tokom studija nisu obnovili više od jedne godine, s tim da to ne može biti godina u kojoj konkurišu za stipendiju.

III.

Pravo učestvovanja na konkursu za subvenciju smještaja imaju studenti koji ispunjavaju uslove iz tačke II, a korisnici su usluga studentskih centara (domova) FBiH čije je prebivalište izvan područja jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi studentski dom.

IV.

Kriteriji za dodjelu stipendija/subvencija smještaja su slijedeći:

 • opći uspjeh iz srednje škole (za studente prve godine);
 • prosjek ocjena  svih položenih ispita (za studente ostalih godina);
 • deficitarnost zanimanja (odlukom utvrđuje Ministarstvo);
 • dobivene nagrade (prethodna akademska godina);
 • osvojena mjesta na takmičenjima relevantnim za studij (prethodna akademska godina);
 • sudjelovanje u odobrenim projektima, stručnim i naučnim (prethodna akademska godina);
 • objavljeni radovi i knjige relevantne za studij (prethodna akademska godina);
 • socijalni status (dokazi mjerodavnih službi);
 • ostalo.

V.

Od bodovanja po kriterijima iz prethodne tačke izuzimaju se:

 • studenti prve godine studija koji su u školskoj 2011/2012. godini proglašeni za đaka generacije u nekoj od srednjih škola na području HNK;
 • studenti sa prosječnom ocjenom studija 10,00 ili 5,00.

VI.

Prijave na Konkurs podnose se na obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Ministarstva ili na službenoj stranici Vlade HNK (www.vlada-hnz-k.ba).

Uz prijavu na konkurs obavezno priložiti dokumentaciju kojom se potvrđuju činjenice definisani od tačke II. do V. Konkursa. Dokumentacija mora biti originalna, ili ovjerena fotokopija,  izdana od strane mjerodavne službe. (Tačno precizirana dokumentacija  navedena je u prilogu Prijave za konkurs.)

VII.

Odluka o visini stipendije i broju stipendista u akademskoj 2012/2013. godini te Odluka o broju studenata kojima će biti subvencioniran smještaj, mjesečni iznos subvencije I način isplate donijet će se naknadno.

VIII.

Bodovna lista bit će objavljena u roku od 15 dana od dana zatvaranja konkursa na oglasnoj tabli Ministarstva, te na službenoj stranici Vlade HNK.

U roku od 5 dana od dana objave liste studenti mogu uložiti prigovor ministru.

Nakon rješavanja eventualnih prigovora, ministar donosi odluku o studentima sa kojima će zaključiti Ugovor o stipendiranju, kojim će biti precizirana prava i obaveze, te odluku o studentima koji su ostvarili pravo na subvenciju smještaja u studentskim domovima u  akademskoj 2012/2013. godini.

IX.

Prijave za stipendiju sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave konkursa, putem pošte na adresu:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK
Stjepana Radića 3/III, 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Za konkurs za dodjelu stipendija I subvencija za smještaja“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

NAPOMENE:

 • Ostvarivanje prava na subvenciju smještaja isključuje pravo na stipendiju I obrnuto.
 • Iz istog zajedničkog domkaćinstva samo jedan student može biti korisnik stipendije ili subvencije smještaja,
 • Student nema pravo na stipendiju ili subvenciju smještaja ukoliko koristi stipendiju drugog stipenditora.

PRILOZI:

(STUDOMAT.ba)