HKD “Napredak” Mostar: Natječaj za stipendije 2013 – 2014

Hrvatsko kulturno društvo -Napredak- Mostar raspisalo je Natječaj o dodjeli 50 (pedeset) novčanih potpora redovitim studentima diplomskog i dodiplomskog studija u akademskoj 2013/2014. godini.


hkd napredak cover1

Hrvatsko kulturno društvo “Napredak” Mostar raspisalo je Natječaj o dodjeli 50 (pedeset) novčanih potpora redovitim studentima diplomskog i dodiplomskog studija u akademskoj 2013/2014. godini.

Advertisements

[divider]

Temeljem članka 31. Statuta Hrvatskog kulturnog društva “Napredak” Mostar i članka 4. Pravila o načinu i kriterijima za stipendiranje nadarenih učenika i studenata, Povjerenstvo za stipendiranje nadarenih učenika i studenata, uz suglasnost Upravnog odbora Društva, raspisuje:

Natječaj

o dodjeli novčanih potpora HKD “Napredak” Mostar

I

Raspisuje se Natječaj za dodjelu 50 (pedeset) novčanih potpora HKD “Napredak” Mostar redovitim studentima diplomskog i dodiplomskog studija u akademskoj 2013/2014. godini.

Potpore će se isplatiti jednokratno.

II

Pravo prijave na Natječaj za dodjelu novčane potpore HKD „Napredak” Mostar, imaju redoviti studenti dodiplomskog i diplomskog studija koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da su redovni članovi HKD „Napredak” Mostar najmanje godinu dana
 • da su u statusu redovitog studenta
 • da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija
 • da imaju prosječnu ocjenu najmanje 3 odnosno 7,5, odnosno C u prethodnoj godini studija, odnosno 4,5 u završnom razredu srednje škole.

Stipendija/potpora se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog domaćinstva.

II

Listu prioriteta za dodjelu stipendija/potpora i Odluku o dodjeli stipendija/potpora donosi posebno utemeljeno Povjerenstvo za utvrđivanje liste prioriteta za dodjelu stipendija/potpora, sukladno kriterijima utvrđenim Pravilima o načinu i kriterijima za stipendiranje učenika i studenata Društva.

IV

Prijave na natječaj za dodjelu novčane potpore podnose se isključivo na posebnom obrascu koji se može preuzeti sa Napretkove web stranice www.hkd-napredak-mostar.ba (.doc/.pdf) ili u Tajništvu Društva, u ulici kneza Mihovila Viševića Humskog broj 2 u Mostaru.

Uz prijavu na natječaj za dodjelu novčane potpore studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. Životopis o socijalnom i ekonomskom stanju obitelji s podacima o svakom članu obiteljskog domaćinstva.

Napisati u životopisu, odnosno priložiti dokaze o otežanim uvjetima života.

 • dokaz o poginulim, umrlim ili nestalim roditeljima (uvjerenje nadležnog organa ili izvod iz matične knjige umrlih),
 • rješenje o utvrđivanju invaliditeta za studenta podnositelja prijave kao i za članove obiteljskog domaćinstva,
 • dokaz o statusu branitelja/borca BiH i dužini sudjelovanja u obrani BiH, za studenta podnositelja prijave kao i za članove obiteljskog domaćinstva, kao i za umrlog roditelja (rješenje nadležnog organa);

2. Potvrdu o statusu redovitog studenta;

3. Potvrdu da nisu ponavljali nijednu godinu studija i da imaju prosječnu ocjenu najmanje 3 odnosno 7,5, odnosno C u prethodnoj godini studija, odnosno 4,5 u završnom razredu srednje škole;

4. Dokaze o obiteljskom standardu:

 • uvjerenje ili druga isprava o prosječnoj plaći u posljednja tri mjeseca za sve uposlene članove obiteljskog domaćinstva,
 • za sve članove obiteljskog domaćinstva korisnike osobne ili obiteljske mirovine iz zemlje ili inozemstva – ovjerena fotokopija posljednjeg odreska mirovine,
 • za sve članove obiteljskog domaćinstva starije od 15 (petnaest) godina uvjerenje da su redoviti učenici, studenti ili da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje,
 • za članove obiteljskog domaćinstva koji su neuposleni i ne ostvaruju pravo na mirovinu, potvrda nadležnog organa MIO/PIO i uvjerenje Službe za zapošljavanje,
 • dokaz o drugim prihodima obiteljskog domaćinstva.

5. Dokaz o postignutim rezultatima u učenju:

 • potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodne akademske godine odnosno završnog razreda srednje škole za studente prve godine,
 • dokaz da je učenik generacije u srednjoj školi ili student dobitnik rektorove ili dekanove nagrade;

V

Prijave na natječaj sa priloženom dokumentacijom podnose se osobno u Napretkovom domu ili poštom u zatvorenoj kuverti na adresu: Hrvatsko kulturno društvo „Napredak” Mostar – Povjerenstvu za stipendiranje, Ul. Kneza Mihovila Viševića Humskog broj 2, 88 000 Mostar.

[highlight]Rok za podnošenje prijava je 28. 2. 2014. godine.[/highlight]

Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Društva, na web stranici Napretka – Mostar i u sredstvima javnog informiranja.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u tajništvu Društva, na telefon +387 36 323 310.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Svi sudionici natječaja će biti obaviješteni o rezultatima natječaja putem posebne obavijesti.

U Mostaru, 7. veljače 2014.

Predsjednik Povjerenstva
Zoran Landeka, dipl. ing.

(hkd-napredak-mostar.ba)