Heinrich Böll Stiftung: Otvoren poziv za stipendije 2016

Heinrich Böll Stiftung, neprofitna politička fondacija smještena u Sjevernoj Americi, poziva studente da se prijave za program stipendiranja.


heinrich boell stiftung

Heinrich Böll Stiftung djeluje kao katalizator, pun vizija i projekata za reformu politike i međunarodne mreže, pa tako nastoji da unaprijedi demokratiju i ljudska prava, zaštitu životne sredine i bavi se promovisanjem mirnog rješavanja sukoba.

Poseban akcenat usmjeren je na rodnu demokratiju što znači društvenu emancipaciju, rodnu ravnopravnost i jednaka prava za žene LGBT zajednice.

Fondacija posluje u preko 60 zemalja širom svijeta, a trenutno održava veliki broj međunarodnih kancelarija. Washington DC kancelarija je organizacija koja promoviše razmjenu u programskim oblastima kroz informativne programe, radionice, konferencije, javne seminare i program obuke u trajanju pripravničkog staža od 3 do 6 mjeseci.

Pozivaju se svi studenti, sa najmanje dvije godine studija, koji su zainteresovani za teme: demokratije, ljudskih prava, životne sredine, mirnog rješavanja konflikata i slično, da se prijave za stipendiju Heinrich-Böll-Stiftung.

Mjesečna stipendija iznosi USD 700.

Krajnji rok za aplikaciju je 1. april 2016. godine.

Dodatne informacije: us.boell.org

(UIS)