HEA BiH: Prof. dr Enver Halilović čestitao početak akademske 2016/2017. godine

Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovina, prof. dr Enver Halilović, povodom početka nove akademske 2016/2017. godine, uputio je čestitke akademskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, studentima, profesorima, saradnicima i zaposlenicima visokoškolskih ustanova.


Foto: HEA BiH
Foto: HEA BiH

“Povodom početka nove akademske 2016/2017. godine, upućujem srdačne čestitke akademskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, studentima, profesorima, saradnicima i zaposlenicima visokoškolskih ustanova.

Radeći zajedno na unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i promociji znanja i dostignuća svjetske naučne misli, kao i univerzalnih humanističkih vrijednosti, želim da u akademskoj 2016/2017 godini budete uspješni u ostvarenju postavljenih ciljeva. Svjesni neprocjenjive uloge visokog obrazovanja u ekonomskom, socijalnom i demokratskom razvoju društva, vjerujem da ćete ličnim i profesionalnim angažmanom, svako u svom poslu, doprinijeti postizanju dobrih rezultata u kvalitetnom obrazovanju budućih generacija profesionalaca.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Podsjećam na poziv koji je Agencija uputila inspekcijskim organima, nadležnim za oblast obrazovanja i nauke u Bosni i Hercegovini, da u cilju unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, posebnu pažnju posvete primjeni člana 53. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini kojim se ograničava izdavanje diploma neakreditiranim visokoškolskim ustanovama.

Nadam se da će nadležni inspekcijski organi utvrditi koje visokoškolske ustanove na području njihove nadležnosti osnovane prije pet ili više godina, izdaju diplome, a nisu prošle postupak akreditacije u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, u cilju omogućavanja dalje realizacije akreditacije visokoškolskih ustanova, budući da je do sada ovaj proces uspješno završilo 26 visokoškolskih ustanova, koje su upisane u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova.

Kao nastavak započetih reformi u visokom obrazovanju, siguran sam da ćemo sinergijskim djelovanjem uspješno savladati izazove koji stoje pred svima nama, a posebno pred akademskom zajednicom u Bosni i Hercegovini.

Odgovorno, nezavisno i kvalitetno izvršavanje predviđenih poslova svih učesnika u procesu akreditacije jedini su put ka unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i stvaranja neophodnih pretpostavki za valorizaciju visokoškolske, naučno-obrazovne, naučno-istraživačke i umjetničke djelatnosti u skladu sa evropskim standardima u ovoj oblasti.”

(STUDOMAT.ba)