HEA BiH: Održana radionica za visokoškolske ustanove

U Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine održana je radionica pod nazivom "Benchmarking kao alat za poboljšanje performansi visokoškolskih institucija". Ovo je druga od ukupno četiri radionice koje u ovoj godini organizuje Agencija.


Foto: HEA BiH
Foto: HEA BiH

U Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine održana je radionica pod nazivom “Benchmarking kao alat za poboljšanje performansi visokoškolskih institucija”. Ovo je druga od ukupno četiri radionice koje u ovoj godini organizuje Agencija.

Advertisements

Obraćajući se učesnicima radionice direktor Agencije dr Husein Nanić je istakao da Agencija i na ovaj način želi da uspostavi okvir za saradnju i djelovanje u vezi sa konkretnim, aktuelnim pitanjima u visokom obrazovanju.

– Naš cilj je da realizacijom ovih radionica potaknemo učesnike na aktivan pristup elaboriranoj temi, postavljanju vlastitih ciljeva i primjeni preporuka za rješenje izazova koje nameće tema, zaključio je Nanić.

Tokom jednodnevne radionice prof. dr Snježana Rezić sa Sveučilišta u Mostaru govorila je o značaju benchmarking-а u visokom obrazovanju, odnosno, mogućnostima njegove primjene u poboljšanju obrazovnih, naučnih i poslovnih procesa na visokoškolskim ustanovama.

Iako su ključne koristi benchmarkinga kao “procesa unapređenja poslovnih procesa i pokazatelja učinka sa najboljom praksom u istoj i/ili drugoj djelatnosti” već poznate, konstatovano je da i dalje postoji značajna praznina u upotrebi prakse benchmarkinga u visokoškolskim institucijama.

Advertisements

– Benchmarking je kontunuiran proces samovrednovanja, a rezultati upoređivanja sa drugim univerzitetima ukazuju na postojeće probleme i nedostatke, te potrebne promjene i unapređenja, istakla je pofesorica Rezić i zaključila da je benchmarking najkraći put do promjena na bolje.

U drugom dijelu radionice, učesnici su upoznati sa praktičnim iskustvima i  informacijama o načinima primjene benchmarking-a u na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini.

Radionica u Banjaluci okupila je predstavnike javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz Agencije.

Prilog: Prezentacija “Benchmarking kao alat za poboljšanje performansi visokoškolskih institucija”

(hea.gov.ba)