HEA BiH: Agencija podnijela zahtjev za punopravno članstvo u ENQA-i

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovina (HEA BiH) podnijela je zahtjev za prijem u punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA).


Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovina (HEA BiH) podnijela je zahtjev za prijem u punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA). 

Advertisements

U zahtjevu upućenom Odboru ENQA-e navodi se da je Agencija formirala Tim za izradu samoevaluacionog izvještaja koji čine zaposleni u Agenciji  te je utvrdila plan i dinamiku daljih aktivnosti uključujući termine podnošenja Izvještaja Agencije kao i posjete panela međunarodnih eksperata.

Saglasnost na pokretanje procedure za punopravno članstvo u ENQA-i dao je i Upravni odbor Agencije na 27. sjednici, održanoj 12.maja.

Podsjećamo da je  Vijeće ministara BiH  na 105.sjednici, održanoj 18.11.2009. godine ovlastilo Agenciju da pokrene proceduru učlanjenja u slijedeće asocijacije, ENQA, Evropski registar za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR), Mreže agencija za  osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju centralne i istočne Evrope (CEENQA) i Međunarodne mreže agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (INQAAHE). Agencija je od 2010. godine pridruženi član ENQA-e,  dok je punopravni član CEENQA-e i INQAHEE-e.

ENQA je osnovana 2000. godine, i krovna je organizacija koja predstavlja organizacije za osiguranje kvaliteta u  Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) zemalja članica. Misija ENQA-e je da značajno doprinese očuvanju i unapređenju kvaliteta evropskog visokog obrazovanja na visokom nivou, te da djeluje kao jedan od glavnih pokretača razvoja osiguranja kvaliteta u svim zemljama potpisnicama Bolonje.

Glavni preduslov za podnošenje zahtjeva za punopravno članstvo u ENQA-i je da se aktuelno osiguranje kvaliteta obavlja i provodi u trajanju od najmanje dvije godine.

Advertisements

Agencija je ispunila ovaj uslov početkom 2014. godine.

Da bi postale punopravne članice, agencije za osiguranje kvaliteta moraju biti u skladu s kriterijima za članstvo u ENQA-i, ali takođe moraju zadovoljiti standarde i smjernice za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) što je usvojeno od strane evropskih ministara zaduženih za visoko obrazovanje u Bergenu 2005.godine.

Punopravno članstvo naše Agencije u ovoj uglednoj evropskoj asocijaciji  od izuzetnog  je značaja za visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini u smislu jasnog pozicioniranja visokog obrazovanja i međunarodnog priznanja kvaliteta rada na visokoškolskim ustanovama u BiH.

Finansijska sredstva i kontinuirana podrška stručnjaka, potrebna za provođenje eksterne evaluacije Agencije od strane ENQA-e, se kontinuirano obezbjeđuju u okviru IPA Twinning projekta “Jačanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvaliteta”, koji finansira Evropska unija.

Pripadajući linkovi:

(hea.gov.ba)