Grad Široki Brijeg dodjeljuje stipendije studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2020/2021. godini

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Gradonačelnik grada Široki Brijeg raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2020/2021. godini.


grad siroki brijeg

Grad Široki Brijeg u akademskoj 2020/21. godini dodjeljuje stipendije za sljedeća deficitarna zanimanja:

 • studij GEODEZIJA 2 stipendije
 • studij KEMIJSKE TEHNOLOGIJE 2 stipendije
 • studij LOGOPEDIJE 2 stipendije
 • studij FIZIKE 3 stipendije
 • studij MEDICINA 2 stipendije
 • studij RAČUNARSTVA 2 stipendije
 • studij ARHITEKTURE 2 stipendije
 • studij GRAĐEVINARSTVA 3 stipendije
 • studij STROJARSTVO 3 stipendije
 • studij ELEKTROTEHNIKE 2 stipendije
 • studij PSIHOLOGIJE 3 stipendije
 • studij GLAZBENE KULTURE 2 stipendije

Pravo natječaja imaju redoviti studenti nakon upisane druge godine studija, koji prvi put upisuju tekuću kalendarsku godinu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • Izvadak iz matične knjige rođenih,
 • Potvrda fakulteta o upisu u tekuću godinu,
 • Uvjerenje o mjestu prebivališta na području grada Široki Brijeg,
 • Izjava ovjerena – da nije korisnik druge stipendije,
 • Potvrda ili Uvjerenje o prosjeku ocjena sa fakulteta,
 • Izjava o zajedničkom kućanstvu ( broj članova obitelji i broj uposlenih ),
 • Potvrda od Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja i članova uže obitelji,
 • Potvrda ili uvjerenje o visini mjesečnih primanja roditelja i članova uže obitelji,
 • Uvjerenje iz Službe za branitelje da je dijete poginulog branitelja,
 • Student bez roditelja ( Izvadak iz matične knjige umrlih ),
 • Student koji ima tešku bolest ili invalidnost, potvrda ili drugi dokaz o teškoj
  bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti studenta,
 • Student čiji član uže obitelji ( otac, majka, brat i sestra) imaju tešku bolest ili je invalid, potvrda ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrda o postotku invalidnosti člana uže obitelji,
 • Student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu, potvrda o pohađanju fakulteta odnosno škole.

Iznimno iz stavka 1. ovoga članka, studenti s prosjekom ocjena 5.00 odnosno 10.00, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100% invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja, bez obzira na vrstu studija.

Ukoliko se iz jedne obitelji natječu dva ili više kandidata, studentsku stipendiju može dobiti najviše jedan kandidat.

Prijave s kompletnom dokumentacijom slati na adresu:

GRAD ŠIROKI BRIJEG
Ul. fra Didaka Buntića 11.
s naznakom za studentske stipendije

Svu traženu dokumentaciju ( original ili ovjerena preslika ) uz prijavu ( ime, prezime, adresa i kontakt tel. ) dostaviti najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja na Radio postaji Široki Brijeg, službenoj web-stranici Grada Širokog Brijega i oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega.

Više informacija na linku.