FPN UNSA: Prva regionalna konferencija fakulteta političkih nauka

Asocijacija studenata Fakulteta političkih nauka u Sarajevu – "SPONA" je organizator prve regionalne konferencije studenata fakulteta političkih nauka sa prostora bivše Jugoslavije.


Asocijacija studenata Fakulteta političkih nauka u Sarajevu – “SPONA” je organizator prve regionalne konferencije studenata fakulteta političkih nauka sa prostora bivše Jugoslavije.

Advertisements

Ovom veoma važnom skupu predstavnika fakulteta političkih nauka će prisustvovati studentski predstavnici iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i domaćina Bosne i Hercegovine.

Pored studenata iz regije, svoju podršku konferenciji će dati i eminentni stručnjaci i predstavnici diplomatskih predstavništava u BiH.

Jugović: Studentski standard podići na viši nivo

Po riječima Damjana Jugovića, službenika za međunarodnu saradnju „SPONA“, Asocijacija studenata Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu – “SPONA” je pokrenula niz projekata s ciljem ostvarivanja i podizanja studentskih prava, te povećanja kvaliteta i iskustva studiranja, odnosno studentskog standarda.

Advertisements

“Uzimajući u obzir da fakulteti političkih nauka u zemljama bivše SFRJ dijele zajedničku akademsku historiju, ujedno dijele i historiju studentskog aktivizma.”, govori Jugović, te dodaje: “Studentski standard je na niskom nivou u cijeloj regiji, a fakulteti kotiraju vrlo nisko na svjetskoj rang listi. Angažman studenata po pitanju rješavanja ovog problema je od velikog značaja, a vrlo je slabo organizovan.”

Uspostaviti regionalnu saradnju

Konferencija će se održati u period od 7. do 9. decembra 2012. godine na Fakultetu političkih nauka Sarajevo. Cilj konferencije je uspostavljanje regionalne saradnje, razmjena iskustava i promocija studentskog aktivizma.

(STUDOMAT.ba)