Ferijalna i studijska praksa u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine

Centralna banka Bosne i Hercegovine objavila je pozive za prijave za ferijalnu praksu za studente završnih godina prvog ciklusa studija, te studijsku praksu za studente postdiplomskog i doktorskog studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini.


Foto: CBBH
Foto: CBBH

Ferijalna praksa u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine

Centralna banka pruža mogućnost studentima završnih godina prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, prvenstveno ekonomskog smjera, da obave ferijalnu praksu u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

Cilj obavljanja ferijalne prakse je pružanje mogućnosti studentima da steknu praktična znanja i upotpune svoja znanja stečena tokom školovanja.

Prijava za obavljanje ferijalne prakse se podnosi na propisanom obrascu prijave Centralne banke Bosne i Hercegovine i dostavlja se Odjeljenju za upravljanje ljudskim resursima u periodu od januara do marta mjeseca za tekuću godinu, a ferijalna praksa se obavlja od aprila do oktobra.

Studentima koji zadovoljavaju kriterije Centralne banke Bosne i Hercegovine za obavljanje ferijalne prakse dostavlja se odluka o obavljanju ferijalne prakse, a studenti koji nisu zadovoljili kriterije o statusu svoje prijave obavještavaju se putem e-maila.

Za vrijeme obavljanja ferijalne prakse studentima se dodjeljuje službenik Centralne banke Bosne i Hercegovine koji će im u tom periodu biti mentor. Uz nadzor mentora, studenti se uključuju u obavljanje poslova iz djelokruga rada organizacijskog oblika u koji je student raspoređen, što ima za cilj sticanje praktičnog iskustva i usavršavanja vještina i znanja u oblastima koje studiraju.

Ferijalna praksa traje maksimalno 20 radnih dana i za vrijeme obavljanja ferijalne prakse Centralna banka isplaćuje naknadu u visini naknade za ishranu u toku rada.

Studijska praksa u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine

Osim studentima završnih godina prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, Centralna banka, u skladu sa svojim mogućnostima i raspoloživim kapacitetima, može omogućiti obavljanje prakse za studente postdiplomskog i doktorskog studija na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini koji se bave proučavanjem tema iz oblasti bankarstva i centralnog bankarstva.

Prijava za obavljanje studijske prakse se podnosi na propisanom obrascu prijave Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Nakon razmatranja prijave od strane menadžmenta Centralne banke Bosne i Hercegovine, student odnosno akademski istraživač se o statusu prijave obavještava na način da se u slučaju odobravanja obavljanjastudijske prakse studentu odnosno akademskom istraživaču dostavi odluka o obavljanju studijske prakse, odnosno u vidu obavještenja dostavljenog putem e-maila u slučaju da Centralna banka Bosne i Hercegovine nije u mogućnosti da obezbijedi obavljanje studijske prakse.

Za vrijeme obavljanja studijske prakse, studentu odnosno akademskom istraživaču se dodjeljuje službenik Centralne banke Bosne i Hercegovine koji će mu u tom periodu biti mentor.

Studentska praksa traje od pet do deset radnih dana i za vrijeme obavljanja studentske prakse Centralna banka Bosne i Hercegovine ne isplaćuje naknadu.

(STUDOMAT.ba)