FBiH: Javni poziv nezaposlenim osobama za učešće u programima obuke

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike - Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Federalni zavod za zapošljavanje raspisali su JAVNI POZIV nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u programima obuke.


fzzz kzzz1

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike – Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Federalni zavod za zapošljavanje raspisali su JAVNI POZIV nezaposlenim osobama da se prijave za učešće u programima obuke.

fzzz_kzzzBosna i Hercegovina je aplicirala za kredit kod Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) u cilju
implementacije projekta “Podrška mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja” (SSNESP) i namjerava
utrošiti dio sredstava kredita za implementaciju aktivnih mjera na tržištu rada.

Finansijska sredstva za programe se obezbjeđuju putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike –
Jedinice za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i
Federalnog zavoda za zapošljavanje. Broj korisnika programa i finansijska sredstva ograničena su po
kantonima Federacije BiH. PIU SESER i Federalni zavod za zapošljavanje, u saradnji sa kantonalnim
službama za zapošljavanje, pozivaju nezaposlene iz ciljne grupe projekta da se prijave na Javni poziv.

Ciljne grupe

  1. Nezaposlene osobe kojima prestane pravo na primanje gotovinskih transfera, registrovane na evidenciji nezaposlenih osoba u FBiH.
  2. Nezaposlene osobe koje spadaju u ugrožene kategorije registrovane na evidenciji nezaposlenih osoba u FBiH, koje su teško zapošljive.

Poticajne mjere

  1. Dokvalifikacija – doškolovanje (max. iznos podrške 1.000 KM)
  2. Prekvalifikacija (max. iznos podrške 1.500 KM)
  3. Stručno osposobljavanje i usavršavanje (max. iznos podrške 1.000 KM)

Javni poziv ostaje otvoren do 30.06.2013. godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

Obrasci za apliciranje za Program dostupni su u nadležnom općinskom birou za zapošljavanje. Prijave nezaposlene osobe za učešće u Programu sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno nadležnom općinskom birou za zapošljavanje.

Kompletan dokument poziva, sa svim detaljima i uslovima, možete preuzeti ovdje.

(STUDOMAT.ba)