EP HZHB: Natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj 2013/2014. godini

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar objavila je Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2013/2014. godini.


Foto: eKapija.ba
Foto: eKapija.ba

JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar objavila je Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2013/2014. godini.

70 (sedamdeset) stipendija u akademskoj 2013/2014. godini biti će dodjeljeno redovitim studentima sljedećih  struka i smjerova:

 1. 28 stipendija redovitim studentima elektrotehničkoga fakulteta:
  – smjer automatika  (3 preddiplomskoga,  3 diplomskoga studija),
  – smjer elektrotehnički sustavi i tehnologija  (2 preddiplomskoga, 2 diplomskoga studija),
  – smjer elektroenergetika (6 preddiplomskoga, 6 diplomskoga studija),
  – smjer elektroničko  i računalno  inženjerstvo  (2 preddiplomskoga, 2 diplomskoga studija),
  – smjer elektronika (1 preddiplomskoga, 1 diplomskoga studija),
 2. 10 stipendija redovitim studentima strojarskoga fakulteta:
  – smjer sigurnost  i zaštita na radu (1 preddiplomskoga, 1 diplomskoga studija),
  – smjer industrijsko inženjerstvo  i menadžment (1 preddiplomskoga, 1 diplomskoga studija),
  – smjer proizvodno inženjerstvo (1 preddiplomskoga, 2 diplomskoga studija),
  – konstrukcijski smjer (1 diplomskoga studija),
  – mehanika (1 preddiplomskoga, 1 diplomskoga studija),
 3. 6 stipendija redovitim studentima fakulteta računarstva:
  – smjer programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (1 preddiplomskoga, 2 diplomskoga studija),
  – računalno inženjerstvo (1 preddiplomskog, 2 diplomskog studija),
 4. 10 stipendija redovitim studentima ekonomskoga fakulteta:
  – smjer financije i računovodstvo (2 preddiplomskoga, 2 diplomskoga studija),
  – smjer marketing (1 preddiplomskoga, 1 diplomskoga studija),
  – smjer menadžment (1 preddiplomskoga, 1 diplomskoga studija),
  – smjer poslovna informatika (1 preddiplomskoga, 1 diplomskoga studija),
 5. 6 stipendija redovitim studentima pravnoga fakulteta,
 6. 2 stipendije redovitim studentima filozofskoga fakulteta:
  – smjer engleski i njemački jezik-dvopredmetni studij (1 diplomskoga studija),
  – smjer njemački jezik-jednopredmetni studij (1 diplomskoga studija),
 7. 6 stipendija redovitim studentima građevinskoga fakulteta:
  – smjer hidrotehnika (6 diplomskoga studija),
 8. 2 stipendije redovitim studentima fakulteta političkih znanosti:
  – smjer komunikologija-odnosi s javnošću (1 diplomskoga studija),
  – smjer komunikologija-poslovno komuniciranje (1 preddiplomskoga studija).

Javno poduzeće “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar zadržava pravo provjere dostavljenih dokaza uz prijavu.

Pravo na sudjelovanje  na natječaju  za dodjelu stipendija  imaju redoviti studenti  fakulteta  iz članka  I. ovog Natječaja koji su državljani BiH s prebivalištem na području općina na kojima Javno poduzeće “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar obavlja djelatnost i koji ne primaju stipendiju  od drugoga  davatelja stipendije.

Kriteriji temeljem kojih će se vršiti dodjela stipendija su:

 1. uspjeh i prosjek ocjena i
 2. socijalni i materijalni  uvjeti. Prednost  imaju studenti viših godina.

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Dokaz o upisu u tekuću godinu studije (akademsku 2013./2014. godinu),
 2. Ovjeren prijepis ocjena s prethodnih godina studija,
 3. Uvjerenje o državljanstvu,
 4. Potvrda o prebivalištu izdana od CIPS-a,
 5. Izjava da nije korisnik stipendije ili pomoći,  ovjerena od nadležnoga organa,
 6. Dokaze o socijalnom i materijalnom statusu:
  a) da nema  jednog  ili oba roditelja,
  b) da je dijete vojnih ili civilnih žrtava rata s najmanje 50% oštećenja organizma, c)    da je dijete čiji je roditelj 100% invalid,
  d) o članovima zajedničkog kućanstva ovjerene od nadležnoga općinskog organa.
  e) da podnositelj prijave u zajedničkom kućanstvu na redovitom školovanju ima troje ili više braće ili sestara,
  f) o ukupnim primanjima  roditelja odnosno skrbnika i ostalih članova zajedničkog kućanstva  (potvrda o plaći, potvrda od zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, odrezak o primanju mirovine, socijalna i druga primanja, ovjerena izjava o radnom statusu članova zajedničkog kućanstva).

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od sljedećega dana objavljivanja Natječaja (3. prosinac 2013. godine).

Prijave s traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti putem pošte ili osobno na adresu: JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, Mile Budaka  106 A, 88000 Mostar (s naznakom:  Natječaj za stipendije  za.. obvezno naznačiti  koji fakultet,  smjer i ciklus).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kompletan tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.

(ephzhb.ba)