ELSA Sarajevo: Održan jednodnevni seminar “Tranzicijska pravda – Put ka miru”

U organizaciji Evropskog udruženja studenata prava (ELSA) Sarajevo, a uz podršku Mreže za izgradnju mira, kao simboličan vid obilježavanja Međunarodnog dana mira, 21. septembra 2015. godine održan je jednodnevni seminar iz oblasti tranzicijske pravde, "Tranzicijska pravda – Put ka miru".


Piše: Nina Vukmirović, potpredsjednica za marketing ELSA-e Sarajevo

Organizacijski odbor Seminara činili su članovi Upravnog odbora ELSA-e Sarajevo: Harun Išerić, predsjednik Udruženja; Aida Hamur, potpredsjednica Sektora za akademske aktivnosti; Kenan Dervišević, generalni sekretar; Lejla Ramić, potpredsjednica Sektora za seminare i konferencije; Nina Vukmirović, potpredsjednica za marketing; Elma Ćeman, potpredsjednica za studentske prakse (STEP) i Tahir Herenda, blagajnik Udruženja.

Pravo na apliciranje na Seminar imali su studenti_ice Univerziteta u Sarajevu, a u konačnici je odabrano njih 25 – jedan student Fakulteta političkih nauka i 24 studenta_ice Pravnog fakulteta.

ELSA Sarajevo Održan jednodnevni seminar Tranzicijska pravda – Put ka miru 1

Akademski program je svrha ovakvih okupljanja, te je uvijek uložen i najveći trud za osmišljavanje i provođenje istog. Ovoga puta, obilježili su ga predavači i stručnjaci iz područja tranzicijske pravde:

  1. Doc. dr. sc. Midhat Izmirlija – Uvod u tranzicijsku pravdu (osnovni pojmovi i historijat);
  2. Gosp. Nedžad Smailagić, OSCE Misija u BiH – Državna strategija za rad na predmetu ratnih zločina;
  3. Gosp. Thomas Osorio, UNDP – Vodič kroz tranzicijsku pravdu u BiH;
  4. Gosp. Mirsad Tokača, Istraživačko dokumentacioni centar (IDC) – „Bosanska knjiga mrtvih“ – korak ka istini;
  5. Dr. Nicholas Moll , Friedrich Ebert Stiftung (FES) – Između sjećanja, poricanja i zaborava – o kulturi sjećanja u BiH, 20 godina nakon rata;
  6. Gđa. Saliha Đuderija, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice – Državna strategija za tranzicijsku pravdu

ELSA Sarajevo Održan jednodnevni seminar Tranzicijska pravda – Put ka miru 2

Tokom osmosatnog trajanja Seminara, svaki od predavača je imao cca. sat vremena da obrazloži temu izlaganja, kao i da diskutuje sa studentima o problematici iste. Slušaoci su imali priliku saznati nešto više o: nastanku, značenju i osnovnim konceptima tranzicijske pravde, te o prednosti i manama iste; vremenskom važenju zakona, kao i o odnosu žrtva-zločinac i vrstama odštete; složenosti predmeta, te o kriminalnopolitičkom i pravnom osvrtu na procesuiranje ratnih zločina; stvarnim brojkama žrtava iz ratnog perioda u BiH (1991-1996); komandantu Armije BiH, Mušanu Topaloviću Caci; Državnoj strategiji za tranzicijsku pravdu i dr.

Studenti su pokazali veliko interesovanje za temu i aktivno su učestvovali u raspravama i razmjeni stavova i mišljenja.

ELSA Sarajevo Održan jednodnevni seminar Tranzicijska pravda – Put ka miru 4

Projekat je službeno okončan dodjelom certifikata sudionicima Seminara, a od strane predsjednika ELSA-e Sarajevo, Haruna Išerića. Kao sastavni dio Seminara, učesnici imaju zadatak da napišu rad na proizvoljnu temu, ali u okviru šireg pojma tranzicijske pravde, a isti radovi će biti objavljeni na web stranici Udruženja i u mirovnim novinama.

Prijatelj projekta bila je Sarajevska pivara, koja je Seminar podržala osvježavajućim Pepsi pićima.

(STUDOMAT.ba)


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!

STUDOMAT

STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.
X