ELSA Sarajevo: Održan jednodnevni seminar “Tranzicijska pravda – Put ka miru”

U organizaciji Evropskog udruženja studenata prava (ELSA) Sarajevo, a uz podršku Mreže za izgradnju mira, kao simboličan vid obilježavanja Međunarodnog dana mira, 21. septembra 2015. godine održan je jednodnevni seminar iz oblasti tranzicijske pravde, "Tranzicijska pravda – Put ka miru".


Piše: Nina Vukmirović, potpredsjednica za marketing ELSA-e Sarajevo

Advertisements

Organizacijski odbor Seminara činili su članovi Upravnog odbora ELSA-e Sarajevo: Harun Išerić, predsjednik Udruženja; Aida Hamur, potpredsjednica Sektora za akademske aktivnosti; Kenan Dervišević, generalni sekretar; Lejla Ramić, potpredsjednica Sektora za seminare i konferencije; Nina Vukmirović, potpredsjednica za marketing; Elma Ćeman, potpredsjednica za studentske prakse (STEP) i Tahir Herenda, blagajnik Udruženja.

Pravo na apliciranje na Seminar imali su studenti_ice Univerziteta u Sarajevu, a u konačnici je odabrano njih 25 – jedan student Fakulteta političkih nauka i 24 studenta_ice Pravnog fakulteta.

ELSA Sarajevo Održan jednodnevni seminar Tranzicijska pravda – Put ka miru 1

Akademski program je svrha ovakvih okupljanja, te je uvijek uložen i najveći trud za osmišljavanje i provođenje istog. Ovoga puta, obilježili su ga predavači i stručnjaci iz područja tranzicijske pravde:

  1. Doc. dr. sc. Midhat Izmirlija – Uvod u tranzicijsku pravdu (osnovni pojmovi i historijat);
  2. Gosp. Nedžad Smailagić, OSCE Misija u BiH – Državna strategija za rad na predmetu ratnih zločina;
  3. Gosp. Thomas Osorio, UNDP – Vodič kroz tranzicijsku pravdu u BiH;
  4. Gosp. Mirsad Tokača, Istraživačko dokumentacioni centar (IDC) – „Bosanska knjiga mrtvih“ – korak ka istini;
  5. Dr. Nicholas Moll , Friedrich Ebert Stiftung (FES) – Između sjećanja, poricanja i zaborava – o kulturi sjećanja u BiH, 20 godina nakon rata;
  6. Gđa. Saliha Đuderija, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice – Državna strategija za tranzicijsku pravdu

ELSA Sarajevo Održan jednodnevni seminar Tranzicijska pravda – Put ka miru 2

Advertisements

Tokom osmosatnog trajanja Seminara, svaki od predavača je imao cca. sat vremena da obrazloži temu izlaganja, kao i da diskutuje sa studentima o problematici iste. Slušaoci su imali priliku saznati nešto više o: nastanku, značenju i osnovnim konceptima tranzicijske pravde, te o prednosti i manama iste; vremenskom važenju zakona, kao i o odnosu žrtva-zločinac i vrstama odštete; složenosti predmeta, te o kriminalnopolitičkom i pravnom osvrtu na procesuiranje ratnih zločina; stvarnim brojkama žrtava iz ratnog perioda u BiH (1991-1996); komandantu Armije BiH, Mušanu Topaloviću Caci; Državnoj strategiji za tranzicijsku pravdu i dr.

Studenti su pokazali veliko interesovanje za temu i aktivno su učestvovali u raspravama i razmjeni stavova i mišljenja.

ELSA Sarajevo Održan jednodnevni seminar Tranzicijska pravda – Put ka miru 4

Projekat je službeno okončan dodjelom certifikata sudionicima Seminara, a od strane predsjednika ELSA-e Sarajevo, Haruna Išerića. Kao sastavni dio Seminara, učesnici imaju zadatak da napišu rad na proizvoljnu temu, ali u okviru šireg pojma tranzicijske pravde, a isti radovi će biti objavljeni na web stranici Udruženja i u mirovnim novinama.

Prijatelj projekta bila je Sarajevska pivara, koja je Seminar podržala osvježavajućim Pepsi pićima.

(STUDOMAT.ba)