EFSA realizovao studiju “Zastupljenost i angažman žena na liderskim pozicijama u javnim preduzećima u vlasništvu FBiH“

Cilj ove studije Ekonomskog fakulteta UNSA je identifikacija glavnih barijera sa kojima se suočavaju žene u napredovanju na visoke pozicije.


Ekonomski fakultet u Sarajevu u saradnji sa Vladom Federacije BiH realizirao je studiju pod nazivom „Zastupljenost i angažman žena na liderskim pozicijama u javnim preduzećima u vlasništvu FBiH“, koju finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Cilj ove studije je identifikacija glavnih barijera sa kojima se suočavaju žene u napredovanju na visoke pozicije.

Advertisements

Žene u Bosni i Hercegovini suočavaju se s brojnim izazovima i barijerama na putu za ravnopravnost, i ta borba prisutna je već decenijama. Iako žene predstavljaju preko 50% populacije i 59% studenatske populacije u visokoškolskom obrazovanju, rodni jaz u pogledu nezaposlenosti i dalje je otporan na promjene, a stopa aktivnosti žena niska. Horizontalna segregacija u visokoškolskom obrazovanju i na tržištu rada je evidentna, dok su u isto vrijeme više pozicije u politici i poslovnom svijetu uglavnom rezervirane za muškarce. Čini se da je „stakleni plafon“ suviše debeo da bi se mogao probiti.

Pored toga, krajem 1990-ih godina prošlog stoljeća, dolazi do retradicionalizacije rodnih uloga u bh. društvu, te se javljaju različiti hibridni obrasci patrijarhalnih vrijednosti i normi koje ometaju žene da uspiju u karijeri.

Studija je osmišljena tako da obuhvati sekundarne podatke dobijene analizom javno dostupnih informacija, intervjue, fokus grupe i anketu koja je distribuirana menadžerima i menadžericama u JP u FBiH. Prilikom dizajniranja studije korišten je Okvir za rodnu analizu (eng. Gender Analysis Framework – GAF) kao struktura za organiziranje informacija o rodnim razlikama u raznim oblastima društvenog života.

U studiji su date konkretne preporuke za poboljšanje rodne raznolikosti u upravama, odborima i na menadžerskim pozicijama u JP u FBiH, kao i preporuke za stvaranje pool-a talenata kvalificiranih žena sa potencijalom za liderstvo, koje mogu pomoći da se rodne razlike brže prevaziđu, saopšteno je sa Ekonomskog fakulteta UNSA.

Advertisements


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!