Dobre vijesti za buduće studente: Vlada KS će finansirati studiranje na još četiri studijska programa

Data je saglasnost i za proširenje upisnih kvota nakon prvog upisnog roka.


Vlada Kantona Sarajevo će finansirati studiranje na još četiri studijska programa te će biti proširene upisne kvote na četiri fakulteta Univerziteta u Sarajevu (UNSA).

Advertisements

Kako su saopćili iz Vlade Kantona Sarajevo, studentima koji prvi put upišu prvu godinu prvog ciklusa IT studijskih programa na Elektrotehničkom fakultetu na studijskim programima Automatika i elektronika, Elektroenergetika i Telekomunikacije, kao i na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije na studijskom programu Kompjuterske i informacione tehnologije, prema već utvrđenom planu upisa studenata u akademskoj 2022/2023. godini, troškovi studija bit će finansirani iz kantonalnog budžeta.

Ova odluka je donesena na današnjoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo te je data saglasnost Univerzitetu u Sarajevu da, prema planu upisa studenata, izvrši izmjenu strukture studenata na spomenutim organizacionim jedinicama i studijskim programima.

 – Studenti/kandidati, učesnici konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na UNSA-i u akademskoj 2022/2023. godini (prvi ciklus studija u oba upisna roka), koji su stekli uslov za upis na fakultete, u statusu ‘redovni studij – troškove studija snose sami studenti’, upisat će se u statusu ‘redovni studij – troškove studija snosi osnivač’, obrazloženo je.

Saglasnost se odnosi, kako je naglašeno, samo na izmjenu strukture studenata, a ne na povećanje broja studenata utvrđenog planom upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija.

Napomenuto je da je kantonalna vlada u junu donijela zaključak da se finansira studij svim studentima koji prvi put upisuju prvu godinu prvog ciklusa IT studijskih programa na Elektrotehničkom i Prirodno-matematičkom fakultetu, odsjecima Računarstvo i informatika i Teorijska i kompjuterska nauka.

Advertisements

Vlada je uvažila i inicijativu UNSA-e i kantonalnog Ministarstva privrede da besplatan studij bude omogućen i studentima na odsjecima Automatika i elektronika, Elektroenergetika i Telekomunikacije, kao i odsjeka Kompjuterske i informacione tehnologije, za koje je navedeno da su atraktivni te da proizvode vrlo tražen i lako zapošljiv kadar na tržištu.

Kanton Sarajevo finansirat će studiranje na još četiri studijska programa, proširene upisne kvote na četiri…

Objavljuje Vlada Kantona SarajevoČetvrtak, 4. kolovoza 2022.

Data je saglasnost i za, kako je istaknuto, proširenje upisnih kvota, nakon prvog upisnog roka, i to odlukom o proširenju broja i strukture studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija i integrisanog studija.

Utvrđen je, kako je naglašeno, dodatni broj i struktura studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu prvog ciklusa studija i integrisanog studija, kako slijedi:

Medicinski fakultet:

  • 20 studenata na integrisanom studiju Medicina (redovan samofinansirajući studij).

Akademija likovnih umjetnosti:

  • Jedan student na studijskom programu Slikarstvo (redovan samofinansirajući studij).

Fakultet zdravstvenih studija:

  • Tri studenta na studijskom programu Laboratorijske tehnologije (redovan samofinansirajući studij);
  • Tri studenta na studijskom programu Radiološke tehnologije (redovan samofinansirajući studij);
  • Tri studenta na studijskom programu Zdravstvena njega” (redovan samofinansirajući studij);
  • Tri studenta na studijskom programu Sanitarno inžinjerstvo (redovan samofinansirajući studij),
  • Tri studenta na studijskom programu Fizioterapija (redovan samofinansirajući studij);
  • Tri studenta na studijskom programu Zdravstveni nutricionizam i dijetetika (redovan samofinansirajući studij).

Farmaceutski fakultet:

  • Deset studenata na integrisanom studiju (redovan samofinansirajući studij).