Definitivna odluka: Studenti u Sarajevu ne mogu prenositi ispite iz ranijih studijskih godina

"Na sjednici Senata su svi studenti glasali PROTIV ovakvog tumačenja, ali su bili preglasani..."


UNSA
UNSA

Danas vam prenosimo važno obavještenje Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

Advertisements

Obavještenje prenosimo u cjelosti:

 – Uvažene kolegice i kolege,

Advertisements

Obavještavamo vas da smo zaprimili odgovor Zakonodavne komisije na dopis koji je upućen 07.10.2021. godine. Prema odgovoru, Zakonodavna komisija je od Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade zatražila stručno mišljenje.
Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade istaklo je da je prilikom propisivanja ovakvog zakonskog rješenja ministarstvo cijenilo da pravila studiranja i uslovi upisa predstavljaju stručnu djelatnost visokoškolske ustanove, koja se zasniva na akademskim slobodama, akademskoj samoupravi i autonomiji univerziteta, a što je u nadležnosti senata. Navedeno je da je pravnom normom iz člana 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju dato ovlaštenje senatu da uz uvažavanje specifičnosti rada i funkcionisanja svake visokoškolske ustanove u skladu sa zakonom donese odluku o upisu studenata u studijsku 2021/2022. godinu.

Obzirom da smo mi tumačenje zatražili zbog odluke Senata koja neupitno konstatuje da se prenos 15 ECTS studijskih bodova ili najviše tri nepoložena nastavna predmeta bez obzira na vrednovanje u postupku upisa u narednu studijsku godinu vrši isključivo u odnosu na nastavne predemte iz prednodne studijske godine, ističemo da smo razočarani činjenicom da ovakav odgovor dobijamo nakon više od mjesec dana od upućivanja zahtjeva.

Na pomenutoj sjednici Senata su svi studenti glasali PROTIV ovakvog tumačenja, ali su bili preglasani sa više od 30 glasova senatora koji su bili ZA ovako tumačnje. Uložili smo maksimalan napor da žalbom na ovo tumačenje osiguramo studentima prenos ispita iz ranijih studijskih godina, međutim to zbog mišljenja Zakonodavne komisije nažalost neće biti moguće.