CMBEBIH okuplja svjetske stručnjake biomedicinskog inžinjeringa u Sarajevu

Prva Konferencija za medicinski i biološki inžinjering u martu u Sarajevu okuplja najveće svjetske stručnjake iz oblasti biomedicinskog inžinjeringa.


CMBEBIH2015 cover

“Prva Konferencija za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini” (CMBEBIH), u organizaciji Društva za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini održaće se od 13. do 15. marta 2015. godine, na Internacionalnom Burch Univerzitetu u Sarajevu.

Organizatori vrijedno rade na organizaciji ovog velikog događaja, te Konferencija iz dana u dan ima sve veći broj partnera, koji su iskazali svoje povjerenje i spremno se priključili velikom timu koji radi na ovom značajnom projektu.

Nakon što je Konferenciju podržala Internacionalna Federacija za medicinski i biološki inžinjering (IFMBE), Europska alijansa za medicinski i biološki inžinjering (EAMBES), Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, to je učinio i Univerzitet u Bihaću, te brojne druge visokoobrazovne ustanove, kao i udruženja, na šta su Organizatori posebno ponosni. Predstojeća Konferencija predstavlja jedinstvenu priliku za razmjenu ideja i predstavljanje posljednjih dostignuća unutar svih oblasti biomedicinskog inžinjeringa pod sloganom “Proširi svoje horizonte kroz biomedicinski inžinjering”.

U svojstvu predavača na Konferenciji, najavljen je dolazak Predsjednika Internacionalne Federacije za medicinski i biološki inžinjering, Magjarević Ratka, inače profesora na predmetu Elektronička instrumentacija i biomedicinski inžinjering na Univerzitetu u Zagrebu. Jedan od najavljenih predavača je i Pecchia Leandro, Vijećnik Evropske alijanse za medicinski i biološki inžinjering i nauku (EAMBES), asistent-profesor Biomedicinskog inžinjeringa sa Univerziteta Warwick.

Svojim dolaskom u svojstvu predavača Konferenciju bi trebao uveličati i Mario Medvedec, Klinički biomedicinski inžinjer, profesor Biomedicine i zdravlja, Kliničkih medicinskih nauka, Nuklearne medicine sa Univerzitetske bolnice Centar Zagreb, Odjeljenja nuklearne medicine i zaštite od zračenja. Kao dva vrlo značajna predavača, očekuje se učešće Džemić Zijada, Člana Upravnog odbora Europske udruge nacionalnih mjeriteljskih instituta (EURAMET), direktora Instituta za mjeriteljstvo BiH, te Marjanović Damira, Voditelja odsjeka za Genetiku i Bioinžinjering na Internacionalnom Burch Univerzitetu.

Pored navedenih, svjetski priznatih stručnjaka, kao i domaćih stručnjaka iz oblasti medicine, inžinjeringa, telemedicine, očekuje se dolazak predstavnika državnih službi, ministarstva, privatnog sektora te drugih uvaženih gostiju. Sama konferencija bi trebala poslužiti i kao savršena prilika za zvanično pristupanje naše zemlje, odnosno Društva za medicinski i biološki inžinjering u BiH Internacionalnoj Federaciji za medicinski i biološki inžinjering, navodi se u saopštenju organizatora.

Važno je napomenuti da je registracija za učešće na Konferenciji već u toku, te da se pozivaju svi zainteresirani da pristupe online registraciji, kako za aktivno, tako i pasivno učešće na Konferenciji.

Zbog velikog interesovanja za prijavu radova, radi aktivnog učešća, rok za slanje sažetaka produžen je do 31.12.2014. godine.

Sve informacije o CMBEBiH možete pronaći na oficijalnoj web stranici Konferencije www.cmbebih2015.dmbiubih.org, a dodatne informacije o samom Društvu na www.dmbiubih.org ili na oficijalnoj Facebook stranici.

(STUDOMAT.ba)