Civil Society Scholar Awards: Konkurs za stipendije za akademsku 2014/2015. godinu

Studentski informativni centar SRCe i Fond Otvoreno društvo BiH raspisuju Konkurs u okviru Programa podrške namjenjenom doktorantima, članovima akademske zajednice i zaposlenima u visokoškolskim institucijama (Civil Society Scholar Awards) za akademsku 2014/2015. godinu.


open society foundations scholarship

Studentski informativni centar SRCe i Fond Otvoreno društvo BiH raspisuju Konkurs u okviru Programa podrške namjenjenom doktorantima, članovima akademske zajednice i zaposlenima u visokoškolskim institucijama  (Civil Society Scholar Awards) za akademsku 2014/2015. godinu.

Program podstiče međunarodnu akademsku mobilnost, kako bi se doktorantima, članovima akademske zajednice i zaposlenima u visokoškolskim institucijama omogućio pristup sredstvima neophodnim za njihov dalji profesionalni razvoj. Ovaj konkurs podržava inovativne projekte koji obogaćuju istraživanje, olakšavaju razmjenu ideja i pomažu da se uspostave i izgrade međunarodne mreže.

Ko može da se prijavi?

  • Studenti na doktorskim studijama koji studiraju u Bosni i Hercegovini  i inostranstvu i
  • Zaposleni na visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini, koji na njima i predaju.

Aktivnosti koje mogu biti finansirane

Sve međunarodne akademske aktivnosti, kao što su: rad na terenu (na prikupljanju podataka); istraživačke posjete bibliotekama, arhivima ili univerzitetima; razvoj kurikuluma kao i međunarodna saradnja usmjerena ka objavljivanju izdanja koja su recenzirana od strane kolega sa odabrane institucije.

Kandidati moraju da budu povezani sa akademskom institucijom i projekti treba da budu u jasnoj vezi sa njihovim dosadašnjim istraživanjem i predavačkim angažmanom i dužnostima.

Prihvatljivi su prijedlozi projekata u svim oblastima istraživanja u društvenim i humanističkim naukama, posebno oni koji se odnose na oblasti: prava, pravosuđa i uprave, održivog razvoja i upravljanja prirodnim resursima, ekonomskih prava i osnaživanja siromašnih, javnog zdravlja, socijalnog rada i razvoja zajednice, novog medijskog prava i politike, inkluzivnog obrazovanja, studija mira (post-konfliktnih studija) i ljudskih prava.

Više informacija o konkursu možete pronaći na: www.opensocietyfoundations.org.

Dodatne Informacije o programu možete dobiti  u kancelariji Studentskog informativnog centra SRCe, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo, telefon 033/206-048, e-mail: srce@srce.ba.

Fond Otvoreno Društvo BiH, kancelarija u Banjoj Luci, Petra Kočića 53, telefon 051/322-651.

Rok za podnošenje prijava je 27. april 2014. godine.

Kandidatima se sugeriše da svoje prijave podnose putem elektronske pošte na: cssa@infoscholar.org do naznačenog roka za podnošenje prijave, navodi se u saopštenju iz Studentskog informativnog centra SRCe.

(STUDOMAT.ba)