Bunt studenata Arhitekture: Profesori, posjetite vlastito predavanje

Studenti Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu se već nekoliko godina susreću sa gomilom problema prouzrokovanim ugrožavanjem njihovih osnovnih prava, kako zakonskih, tako i moralnih.


bunt 2

Studenti Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu se već nekoliko godina susreću sa gomilom problema prouzrokovanim ugrožavanjem njihovih osnovnih prava, kako zakonskih, tako i moralnih.

Studenti arhitekture navode da je Bolonjski proces na ovom fakultetu jako šturo implementiran, s obzirom na to da se na svakoj godini studija studenti suočavaju sa preko 20 predmeta, a za svaki od njih predmetni nastavnici traže puno više rada od onog koji je predviđen ECTS bodovima, prenosi portal Klix.ba.

 

[doptg id=”5”]

– Svaki ECTS bod trebao bi činiti 25 sati rada, kako u okviru nastave, tako i u radu kod kuće. Međutim, pošto svaki nastavnik poštuje svoj predmet više od drugih, onda i zahtijeva više rada, dodatno opterećujući studente sa dvostruko, pa i trostruko više radnih sati, od onih predviđenih brojem ECTS bodova, navodi se u saopštenju.

Nije dozvoljen uvid u rad

Ono što studente Arhitekture posebno zabrinjava je i činjenica da se nerijetko studentima ne ukaže na plan i program predmeta na početku semestra, već se, kako su naveli, po ustaljenom režimu, govori šta će raditi na nastavi tek na samom času.

– Tu često dolazi i do zloupotrebe, te se tek pri kraju samog semestra studentima kaže da će iz tog predmeta imati i dodatni seminarski rad, ili pak dodatni test provjere znanja, pored onih koji su već bili. Naravno, tu su i poznati profesori ‘bauci’ kod kojih niko nikada nije dobio ocjenu veću od 8, a gdje je prolaznost godinama manja od 30 posto, iako se radi o manje značajnim stručnim predmetima. Obično na takvim predmetima nije dozvoljen ni uvid u rad, nakon završenog ispita, stoji u saopštenju.

Osim toga, studenti ovog fakulteta, nezadovoljni su i prenošenjem znanja od strane nastavnika, što je pokazala i nedavno sprovedena evaluacija nastavnika od strane studenata, gdje je prosječna ocjena nastavnika tek oko 3, u rasponu od (1-5).

– Problem je i kod evaluacije, koju su studenti morali sami sprovesti, odnosno matična studentska organizacija – Asocijacija studenata arhitekture, vidno razočarana nesprovođenjem ove evaluacije od strane Fakulteta, koja je i zakonska obaveza nakon svakog semestra, a koju studenti godinama nisu radili. Studentski standard je već posebna priča, dok mnogi fakulteti imaju luksuzne uslove za nastavu, toalete po najvišim standardima, studenti Arhitekture nemaju ni toalet papir i sapun u svojim. Maketarnica, koja je neophodna za praktične radove u ovoj struci, kao da ne postoji. Radi se o jednoj praznoj prostoriji, bez ikakvih alata i materijala, te se skoro i ne koristi. Kakvi su uslovi u zimskim danima u ovoj hladnoj Bastilji bolje je da se i ne spominje, jer svaki student kada uđe na prvu godinu u toku svog studija sigurno odboluje koju prehladu ili pak opasniju bolest od ‘jako dobre termoizolacije i još boljeg grijanja’ istih prostorija, dodaju u saopštenju.

Mnogo pitanja, malo odgovora

– Šta je sa fakultetskom bibliotekom? To je jedna velika arhiva knjiga iz 60-ih i 70-ih godina, a nađe se i par novih izdanja, kojih je jako malo. Sve to rezultira jako slabim korištenjem iste, a čitaonica i ne postoji. Od ove akademske godine, Fakultet je nametnuo i još jednu finasijsku obavezu koju studenti moraju dodatno plaćati – 70,00 KM za biblioteku, koja bi se trebala unaprijediti savremenim bazama iz ove struke i uređenjem čitaonice. Uplate su studenti morali obaviti još prilikom upisa na studijsku godinu, dakle u oktobru, a sada i nakon 8 mjeseci, ne vidi se nijedan bitan pomak, niti realizacija sa potrebnim sredstvima. S obzirom na to da ovaj Fakultet pohađa preko 500 studenata, budžet biblioteke bi trebao iznositi preko 35000,00 KM, šta je sa tim novcem?

– Ovo su samo neke od stvari koje nedostaju budućim arhitektama Bosne i Hercegovine, imalo bi se tu pričati i o stvarima koje uprava Fakulteta smatra luksuzom, a koje su nešto normalno na fakultetima ove vrste, kao što su legalni arhitektonskim softverima u računarskom centru, kojih nema nikako, ili pak wi-fi u prostorima Fakulteta i slično, navode studenti Arhitekture.

Studenti se pitaju zašto sve ovo i da li smo toliko siromašno društvo, da nemamo snage priuštiti mladim snagama osnovne uslove za rad i kvalitetno obrazovanje, ili smo toliko pasivni i beznadežni da ne želimo išta da mijenjamo.

Uklonjeni plakati

– Zašto studenti šute? Je li zbog svoje pasivnosti i opšte društvene letargije, ili zbog straha od sujete nastavnika? Konkretnog odgovora nema, jer ima svega pomalo. Studenti Arhitekture su se ipak usudili pomjeriti s mrtve tačke i pokazati svoj bunt na jedan vrlo kreativan način. Postavili su pitanja osoblju ovog Fakulteta, šta je sa njihovim osnovnim pravima. Pitali su šta je sa novcem od biblioteke, sa implementacijom Bolonjskog procesa, da li je 1 ECTS = 25 sati, ili puno više, šta je sa osnovnim higijenskim uslovima, uvidom u rad i slično. Pitanja su postavili javno, plakatima unutar fakultetskih prostorija i oglasnim pločama. Da li su dobili odgovor? Nisu! Ukinuto im je i to pravo, jer su plakati uklonjeni već u ranim jutarnjim satima, dodaju u saoštenju.

– Šta dalje? Studenti su napravili još jednu akciju, sarkastično davajući nazive ulica u hodnicima Fakulteta. Idejni tvorac ovog kreativnog bunta, student Emir Ašćerić, Predsjednik Asocijacije studenata arhitekture, ističe da će ovi vizuali barem malo razdrmati uspavano društvo sa obje strane, kako studente, tako i osoblje Fakulteta. „Cilj je bio da se svi kolektivno zapitamo – kuda vodi ovaj sistem. Studenti se nude za pomoć u rješavanju problema, jer ima toliko stvari koje možemo da uradimo zajedno sa osobljem fakulteta, samo je potrebno da nadležni imaju sluha za sve to.“ Nazivi ulica poput „Ulica Žrtava bosanske bolonje“ trebaju pokazati na neadekvatnu sprovedbu Bolonjskog procesa, a ‘Ulica Sarajevske škole arhitekture’ da pokaže da je ista davno izumrla, pa nije ni čudo kakva arhitektura niče u bh. gradovima posljednjih 20-ak godina, tvrde studenti Arhitekture.

– Studenti Arhitektonskog fakulteta sigurno neće odustati i žele probuditi svoju okolinu, a sutra i širu javnost. Nadamo se da će ove akcije studenata Arhitekture naći odziva, te da će i nastavnici i institucije imati sluha za sva ova pitanja i probleme, te da sve ovo neće ostati na još jednoj u nizu akcija za bolje sutra svih nas. U prilogu su slike ovog kreativnog i nesvakidašnjeg bunta studenata ovog Fakulteta, stoji na kraju saopštenja studenata Arhitekture.

Komentar možete ostaviti na našem forumu.

(Klix.ba)