Budite istraživački saradnik u istraživanju historije lingvistike Balkana

INZ je istraživački institut sa fokusom na različite tematike moderne historije; rad se mnogo oslanja na konekciju tematičkog istraživanja sa dugotrajnim projektima, prvenstveno u području historijskih izdanja i biografskih referentnih radova.


Institut za moderno i savremeno istraživanje (INZ), Institut za istraživanje Austrijske akademije znanosti (ÖAW) vas pozivaju da budete istraživački saradnik u istraživanju historije lingvistike Balkana (40 sati po sedmici / punovremeno – privremeno)

Advertisements

Obaveze

 1. Istraživanje i objava rada u oblasti toponomije i historije srednjovijekovnih naselja
 2. Osnivanje grupe istraživača koje će primarno finansirati vanjski izvori
 3. Razvoj projekata
 4. Međunarodni rad na internetu, organiziranje konferencija i podrška sa njihovim sadržajem
 5. Ponuda da pomognete pri razvijanju noe oblasti istraživanja

Podobnost

 1. Univerzitetska diploma (završeni doktorat – objavljena doktorska disertacija)
 2. Dobro poznavanje njemačkog jezika
 3. Poznavanje barem dva balkanska jezika (ne smiju oba biti slavenski)
 4. U oblasti istraživanja historije, dobro poznavanje antički jezika koji su bili zastupljeni na Balkanu (latinski, grčki, osmansko-turski)
 5. Visoka pozicija u internacionalnom istraživanju i objavljivanju radova
 6. Samostalni pristup radu koji je orjentiran prema rezultatima
 7. Iskustvo u kupovini sredstava trećih strana
 8. Iskustvo u organizaciji konferencija
 9. Spremnost da se bavite interdisciplinarnom saradnjom u istraživanju Balkana

Benefit

Advertisements

Minimalna mjesečna plata: 2.970,20 €

Prijava

Molimo vas da pošaljete detaljnu aplikaciju, uključujući CV, certifikate (kopiju), listu publikacija, pet najvažnijih publikacija u pdf formatu, kao i nacrt koji sadrži cca. dvije A4 stranice koje opisuju strategiju za projekte, konferencije, publikacije, internacionalne mreže i opcije interne saradnje uključujući objašnjenja o vašoj oblasti istraživanja putem e-pošte na adresu INZ@oeaw.ac.at najkasnije do 31. oktobra 2017.

(Faruk Šehić / STUDOMAT.ba)