British Council BiH: Postanite IELTS ispitivač ili ispitivač za Cambridge English

British Council traži kvalifikovane i iskusne osobe kao članove tima ispitivača za IELTS (International English Language Testing System) i ispitivača za ispite Cambridge English.


british council bih studomat cover

IELTS ispitivači

Kandidati bi trebali biti spremni da rade subotom/nedjeljom i, ukoliko se ukaže potreba, da putuju izvan Sarajeva. Maternji jezik kandidata ne mora nužno biti engleski, ali njihovo znanje engleskog jezika mora biti na nivou C2 na skali Okvira Vijeća Evrope (ekvivalent ocjene 9 na IELTS-testu).

Od kandidata se traži:

 • fakultetska diploma ili kvalifikacija za koju se može dokazati da je ekvivalent fakultetske diplome
 • cetifikat priznate kvalifikacije za podučavanje engleskog kao stranog jezika (TESOL)
 • najmanje tri godine relevantnog predavačkog iskustva s punim radnim vremenom (ili odgovarajuća dužina radnog iskustva na pola radnog vremena) nakon certificiranja za predavača engleskog kao stranog jezika.
 • neophodne strukovne i interpersonalne vještine.

Ukoliko ste zainteresirani da postanete IELTS ispitivač, molimo pošaljite svoj prijavni formular s dodacima na ielts@britishcouncil.ba.

Potrebna dokumentacija:

Ovaj poziv se odnosi samo na potencijalne kandidate koji žive i/ili rade u Bosni i Hercegovini. Potencijalno zainteresovani koji žive i rade u drugim zemljama trebaju kontaktirati lokalni British Council i raspitati se kako se postaje ispitivač za IELTS.

Napomena: Ove informacije se s vremena na vrijeme mijenjaju. Molimo da provjerite na zvaničnoj stranici IELTS.

Ispitivači za Cambridge English

British Council povremeno zapošljava ispitivače za usmeni dio ispita Cambridge English.

Ispitivači moraju imati:

 • fakultetsku diplomu ili ekvivalent fakultetske diplome
 • priznatu kvalifikaciju za podučavanje engleskog jezika*
 • najmanje tri godine relevantnog radnog iskustva
 • između 25 i 65 godina na dan upošljavanja
 • dokaz o znanju jezika
 • visok nivo komunikativnosti
 • jasnu dikciju, što podrazumijeva da je njihov govor moguće razumjeti van regije / zemlje u kojoj se održavaju ispiti.

Ukoliko ste zainteresovani i ispunjavate sve potrebne uslove, molimo da nas kontaktirate. Uspješni kandidati obavezno prolaze inicijalnu obuku i pohađaju neplaćeni trening.

Ovaj poziv važi samo za kandidate koji žive i/ili rade u Bosni i Hercegovini. Potecijalno zainteresovani koji žive i rade u drugim zemljama trebaju kontaktirati lokalni British Council i raspitati se kako se postaje ispitivač.

* kandidati s bogatim predavačkim iskustvom i pozitivnim referencama mogu se prijaviti i ukoliko nemaju relevantne formalne kvalifikacije. Konačnu odluku o takvim slučajevima donosi Cambridge English.

(YEP)