BH Futures Scholars na Ljetnoj školi u Utrechtu

Kurs se sastojao od teoretskih i praktičnih segmenata sa fokusom na planiranje, implementaciju i evaluaciju međunarodne marketinške strategije brenda u realnom simuliranom okruženju.


mi
Foto: BH Futures Foundation - Naši stipendisti: Amar Eminović, Una Karabeg i CMO Valerija Ereš

U periodu od 9. do 13. avgusta studenti Una Karabeg (Senior Scholar and Event Coordinator), Valerija Ereš (CMO) i Amar Eminović (Senior Scholar and Coordinator of the HP Team) pohađali su Ljetnu školu u Utrechtu, čas „Globalni menadžment: strateški marketing, menadžment i finansije ‘na HU Univerzitetu primijenjenih nauka u Utrechtu – biznis i menadžment.

Predavač kursa, gospodin Bart Toering, motivisao je studente da kroz studije slučaja da ocijene i predlože daljnja poboljšanja međunarodnih kompanija u svijetu danas, piše BH Futures Foundation.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Nakon pregleda i diskusije o studijama slučaja, učesnici koji su bili podijeljeni u 4 multikulturalna tima takmičili su se međusobno i imali zadatak da razviju poslovni plan prema jednom od poslovnih modela naučenih tokom časa. Učesnici ljetne škole su porijeklom iz cijelog svijeta: od naše zemlje (BiH) do Brazila, Grčke, Nigerije, UAE, Njemačke, Velike Britanije, Nizozemske, Siera Leonea, Indije, Pakistana i Filipina.

Una Karabeg i njen tim učesnika iz UAE-a, Nigerije i Grčke pobijedili na Global Management Business Challenge -u u okviru kursa Global Management pružajući rješenje inovativne praktične maske za mobitel za žene, sa fokusom na područje Zapadnog Balkana. Komentari sudija su bili pozitivni, komplimentirajući prezentacijske vještine, sveobuhvatnost predstavljenog poslovnog modela koji predstavlja čitav lanac opskrbe (eng. supply chain) praćen finansijskom analizom i marketinškim planom i kratkoročno i dugoročno.

w
Foto: BH Futures Foundation – Naša stipendistica Una sa svojim pobjedničkim timom

Sudije su bile stručnjaci u ovoj oblasti: predavač kursa, mr Bart Toering; G. Gerard Geijtenbeek, gostujući predavač na kursu i direktor u Roldo Rentu; i g. Ruud Verschuur RM EMP, menadžment konsultant specijaliziran za maloprodaju i robne marke i generalni direktor u Drivesight Management Consultancy.

U okviru Ljetne škole organizirana je i posjeta Zaanse Schansu – prilika da se vidi prva industrijska zona u Holandiji, izuzetno područje prepuno drvenih kuća, štala, mlinova i polja. Učesnici kursa posjetili su De Zaansche Molen – unutrašnjost vjetrenjače za koju se procjenjuje da je jedna od posljednjih preostalih vjetrenjača sa bojama na svijetu.

all
Foto: BH Futures Foundation – Međunarodni polaznici Ljetne škole u Utrechtu

Po završetku kursa, svi polaznici su zaradili 2 ETCS kredita za gore navedeni dodiplomski kurs.

Stipendisti su također 14. augusta prisustvovali sastanku profesionalaca u Utrechtu u Holandiji, gdje su imali priliku predstaviti vrijednosti i misiju BH Futures Foundation i upoznati svoje kolege, profesionalce porijeklom iz Bosne i Hercegovine, ali koji žive i rade u Holandiji. Ovaj susret im je bio nevjerovatna prilika da sagledaju sve mogućnosti koje imaju i mogu dalje razvijati, ali i da istraže mogućnosti studiranja i kulturu ove evropske zemlje i da ih iskusni stručnjaci koji dijele vrijednosti Fondacije savjetuju o njihovim budućim planovima.

pm
Foto: BH Futures Foundation – Umrežavanje sa BH profesionalcima u Holandiji