Atlantbh raspisuje konkurs za dodjelu 10 stipendija

Atlantbh d.o.o raspisuje konkurs za dodjelu 10 stipendija za 2021. godinu redovnim studentima sa IT smjerova na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, za školsku 2020/2021. godinu.


atlant 2

Stipendije se dodjeljuju za sljedeće kategorije:

 • 1. kategorija: uspješni studenti prvog ciklusa studija (I, II godina) – 5
 • 2. kategorija: studenti iz socijalno ugroženih porodica(I, II godina) – 5

Vrijednost stipendije je 200,00 KM/mjesečno za kategoriju 1 i 350,00 KM za kategoriju 2, što u sumi za 10 mjeseci iznosi 2.000,00 KM odnosno 3.500,00 KM za školsku godinu po jednom studentu.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Opšti uslovi za dodjelu stipendija:

Za dodjelu stipendija mogu konkurisati redovni student koji imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine i koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 • Da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • Da su redovni studenti I ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama na teritoriji BiH (ili se prvi put upisuju na I ciklus studija);
 • Da nisu obnavljali nijednu godinu u toku studija (ili da su prvi put upisali/upisuju na godinu studija za koju traže stipendiju);
 • Da ne primaju stipendiju iz drugih izvora stipendiranja (od pravnog ili fizičkog lica,);
 • Da nisu zaposleni na određeno ili na neodređeno.

Izbor za dodjelu se vrši na osnovu sljedećih kriterija:

 • Uspjeh na fakultetu (ili u srednjoj školi);
 • Angažovanost u studentskim i drugim organizacijama;
 • Učešće na  relevantnim  takmičenjima  ili  sl.,  državnim  i/ili  međunarodni (takmičenja vezana za: tehničko-tehnološke i IT predmete);
 • Spisak projekata na kojem je student fakultativno radio;
 • Socijalni status studenata (samo za kategoriju: studenti iz socijalno ugroženih porodica).

Proces za prijavu:

Prvi Krug

 • Popunjena online prijava.
 • Motivaciono pismo
 • CV  (sa    navedenim    projektima,    takmičenjima    i    učešćima    u organizacijama)

Drugi krug

 • Studenti koji uspješno prođu prvi krug selekcije će biti pozvani na intervju.

Atlantbh d.o.o zadržava pravo provjere navoda iz prijava.

atlantbh stipendije

Dobitnici Stipendija

Dobitnici stipendija će biti obavješteni putem maila i/ili telefona. Spisak dobitnika će biti objavljen na Atlantbh web stranici i na određenim socijalnim medijima. Nakon odabira, dobitnici stipendija trebaju dostaviti potrebnu dokumentaciju prema sljedećim uputama.

Potrebna dokumentacija nakon odabira stipendista

 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Prijava mjesta prebivališta/boravišta
 • Potvrda o statusu redovnog studenta i o upisu školsku 2020/2021. godinu (Potvrda o upisanoj godini studija u kojoj je vidljivo da je student prvi put upisao aktuelnu godinu studija)
 • Potvrdu da student nije obnavljao nijednu godinu u toku studija
 • Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnih godina studija sa prosječnom ocjenom studiranja za studente prvog ciklusa studija, odnosno svjedočanstvo ili đačka knjižica o završenoj četvrtoj godini srednje škole za student prve godine (potrebno dostaviti potvrdu iz koje je vidljiv prosjek ocjena za svaku prethodnu   godinu   studija,  kao   i  broj  nepoloženih-prenesenih   ispita   iz prethodnog perioda studiranja)
 • Dokaz o učešće ili osvojenom uspjehu na takmičenja ili sl.
 • Ovjerena izjava da student ne prima stipendiju po nekom drugom osnovu
 • Ovjerena izjava studenta da nije zaposlen na određeno ili na neodređeno
 • Broj tekućeg računa studenta

Dodatna  potrebna  dokumentacija  nakon  odabira  za  kategoriju:  studenti  iz

socijalno ugroženih porodica

 • Kućna lista (ovjerena u opštini)
 • Za zaposlene roditelje/staratelje platnu listu ili uvjerenje od poslodavca o visini primanja
 • Za nezaposlene roditelje/staratelje potvrdu od Zavoda za zapošljavanje
 • Za roditelje/staratelje penzionere ček od posljednje starosne, invalidske ili porodične penzije (ovjerena kopija)
 • Za kandidate čije domaćinstvo vodi samohrana majka/otac – uvjerenje od općine
 • Za kandidate pod starateljstvom – rješenje ili uvjerenje od nadležnog organa

Sva potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje kriterija za dodjelu stipendija mora biti original ili ovjerena kopija. Također, ne smiju biti starije od dana objavljivanja ovog konkursa.

Potrebnu dokumentaciju nakon odabira studenata dostaviti na potpis ugovora.

Atlantbh d.o.o zadržava pravo da dodijeli manje ili više stipendija ovisno od kvaliteta prijava.