Aplicirajte za stipendije Vlade Republike Češke

Aplicirajte za stipendiju i studirajte u Češkoj!


Stipendije Vlade Republike Ceske

Na portalu STUDOMAT.ba u rubrici “Stipendije” svakodnevno možete pronaći nove konkurse. Danas vam prenosimo konkurs za stipendije Vlade Republike Češke.

Ko može da se prijavi za stipendije Vlade Republike Češke?

Kandidati moraju:

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

  • biti građani Bosne i Hercegovine te imati trajni boravak u Bosni i Hercegovini. Kandidati sa dvojnim državljanstvom, od koje je jedno iz EU, nemaju prava da se prijave za vladinu stipendiju, kao ni studenti sa trajnim boravkom u Republici Češkoj,
  • biti spremni da počnu i uspješno završe čitav program univerzitetskog studija (postdiplomski ili doktorski) u Republici Češkoj, i to na jednom od javnih univerziteta,
  • do prije početka studiranja u Češkoj završiti prethodni stepen obrazovanja (kandidati za postdiplomski moraju da završe dodiplomski i t.d.).

Koji smjer, koji program i na kojem jeziku možete da studirate uz stipendije Vlade Republike Češke?

Stipendije Vlade Republike Češke za akademsku 2022/2023. godinu se nude:

  • Postidplomske programe na češkom jeziku (program obuhvata jednogodišnje obavezno studiranje češkog jezika i prepreme za prijemni ispit iz oblasti za koju se student prijavljuje). Nakon završene pripremne godine studenti polažu prijemni ispit. Uspješno polaganje prijemnog ispita je uslov za dodjelu stipendije.
  • Postdiplomske i doktorske programe na engleskom jeziku (program pretpostavlja dovoljno znanje engleskog jezika, koje se provjerava putem testa).
  • Programi za koje se možete prijaviti su iz oblasti tehničkih smjerova, matematike i statistike, ekonomije i finansija, poljoprivrede, zaštite okoliša i energetike.

Kako se prijaviti i kakav je rok?

Studenti, koji ispunjavaju sve gore navedene uslove moraju popuniti online prijavu na linku.

Prijava mora biti popunjena najkasnije do 30. septembra 2021. godine. Ovog dana će sistem biti zatvoren i popunjavanje aplikacija neće više biti moguće.

Šta će se desiti nakon toga što se prijavite preko interneta?

Nakon uspješno završene prijave ćete dobiti e-mail sa potvrdom vaše registracije i sa informacijom od kada i na koji način će vam biti omogućeno polaganje testa opštih sposobnosti za studiranje (i testa znanja engleskog jezika, ukoliko budete izabrali smjer studiranja na engleskom jeziku). Testovi se polažu online. Svaki student tako polaže test individualno i može ga polagati na bilo kojem mjestu sa priključkom na internet (kući, u školi, internet kafiću, i t.d.).

Test opštih sposobnosti za studiranje traje 30 minuta, sadrži 15 pitanja i moguće je polagati ga na dva različita jezika (engleski ili češki). Student prije početka testiranja sam izabere jezik, na kojem će test polagati. Upozoravamo da nakon ovog izbora, promjena jezika na kojem ćete polagati ovaj test nije više moguća!!

Test znanja engleskog jezika (za one koji su izabrali smjer i program na engleskom jeziku) traje 60 minuta i sadrži 100 pitanja podijeljenih u četiri sekcije.

Testovi se za svakog pojedinačnog kandidata automatski generišu. Procjena testa se vrši centralno, putem elektronskog registra, odmah nakon testiranja. Uposlenici Ambasade ne učestvuju u tome.

Dakle, sve do trenutka završetka testiranja radite individualno, online preko interneta, i sve – uključujući testiranje – mora biti završeno do 30. septembra 2021.

Da li uopšte morate da putujete u Sarajevo i da posjećujete Ambasadu Republike Češke?

Da, ali samo ukoliko budete uspješni u prvom krugu (online testovi). Na osnovi rezultata testiranja će najbolji kandidati biti tokom oktobra mjeseca kontaktirani od strane Ambasade Republike Češke u Sarajevu i pozvani na motivacijski razgovor u prostorije Ambasade. Cilj ovih razgovora je da se zajedno sa rezultatima online testova napravi opšta slika motivacije i ličnih kvaliteta kandidata.

Prilikom individualnog razgovora student mora donijeti identifikacijsku kartu sa slikom i kopiju indeksa.

Kandidat može prilikom razgovora fakultativno priložiti i drugu dokumentaciju na češkom, engleskom ili b/s/h jeziku (naprimjer kopije preporuka profesora, dokazi o završenju jezičkih ili stručnih tečaja, životopis itd).

Nakon obavljenih razgovora će studenti, koji nisu uspjeli, biti obaviješteni putem automatski generiranog e-maila. Uspješni studenti će dobiti e-mail sa pozivom da Ambasadi pismenim putem dostave isprintane i potpisane prijave i prateću dokumentaciju (o konkretnom terminu za dostavu dokumentacije će studenti biti naknadno obaviješteni).

Kada ćete saznati da li ste primljeni?

U aprilu 2022. godine će se u Pragu sastati posebna komisija za stipendije, koju čine predstavnici Ministarstva obrazovanja, omladine i sporta Republike Češke i drugih nadležnih institucija, koja će donijeti definitivnu odluku o dodjeljivanju stipendija. Na osnovi odluke će Ministarstvo putem Ambasade početkom maja 2022. godine dostaviti uspješnim studentima definitivno rješenje o dodjeljenju stipendije. Zajedno sa rješenjem će primljeni studenti dobiti poziv da apliciraju za dozvolu za boravak u Češkoj u svrhu studiranja.

Oni koji žele da studiraju na češkom jeziku mogu da vrijeme između slanja dokumentacije i dobivanja rješenja o dodjeli stipendije iskoriste za pripremu – studiranje češkog jezika. Češki jezik je moguće učiti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (lektorat češkog jezika).

Kome se obratiti za dodatni savjet?

Obratite se Ambasadi Republike Češke u Bosni i Hercegovini putem e-maila development_sarajevo@embassy.mzv.cz).

Pogledajte još informacije o studiranju na univerzitetima u Republici Češkoj.