Anamarija Divković: OP Revolt širiti će svoju ideju sve dok u Tuzli ima mladih

Svakodnevno čujemo, a posebno u izbornim godinama, da su mladi naša budućnost, da na mladima svijet ostaje ili da u mlade treba ulagati. Isticalo se i ističe se svakodnevno da su mladi pokretači promjena u društvu.


U današnje vrijeme u Bosni i Hercegovini mladi čine četvrtinu stanovništva i polovinu armije od pola miliona nezaposlenih. Najviše poražava to da svaki drugi mladi čovjek i dalje želi da napusti svoju zemlju, smatrajući da bolju budućnost ima što dalje odavdje. Porazno je tim više što to pokazuje da mladi nemaju volju da se aktiviraju i traže promjene kako bi poboljšali život u svojoj zemlji.

Advertisements

Razgovarao: Mirnes Ćerimović, STUDOMAT.ba

Jedan od rijetkih, ali pozitivnih primjera mladih koji žele ostati u BiH i koji se svakodnevno bore za takvu situaciju, jesu aktivisti i aktivistkinje Omladinskog pokreta Revolt. Revolt iza sebe ima 14 godina postojanja, brojne projekte na lokalnom, državnom, ali i na međunarodnom nivou, te smo iskoristili priliku i razgovarali sa predsjednicom Pokreta, Anamarijom Divković.

Priča o Revoltu je nastala davne 2005. godine, te predstavlja prvu omladinsku organizaciju na području sjeveroistočne BiH. Nismo pronašli mladu osobu u gradu, a da nije čula za OPR.  Šta bi izdvojili u svom dosadašnjem radu, šta se postiglo?

Omladinski pokret Revolt je kroz 14 godina realizirao bezbroj aktivnosti, sve su bile javne i za sve građane i građanke koji/e žele doprinijeti poboljšanju svoje lokalne sredine. Mnoge naše aktivnosti su izrodile rezultate koji su i sada vidljivi. Naši studenski protesti su bili uspiješni i ispunili su svoj cilj. Prvi je bio 2007. godine u kom se zahtijevalo da tadašnja kasarna u Solini pripadne Univerzitetu za izvođenje nastave, a drugi su bili iz 2009. godine gdje su studenti/ce izborili/e protiv povećanja cijena školarine na Univerzitetu u Tuzli.

Studentski protest iz 2007. godine

Veoma smo ponosni i na naše Vesele stepenice nastale u sklopu Festivala umjestnosti i mladih Kaleidoskop 2015. godine, a koje se nalaze na putu od Bulevara za Gradinu.

Vesele stepenice u Tuzli

2015. godine smo počeli rad na dokumentarnom filmu „Najgori na svijetu“ skupa sa ArTZ produkcijom i studenticama sa UNTZ s odsijeka žurnalistike. Film govori o novinarstvu na području Tuzlanskog kantona i svoju premijeru je doživio u junu 2016. godine na ArTZ festivalu, a prikazivan je i na Sarajevo film festivalu, Festivalu autorskog filma djece i omladine u Zenici i Sarajevskoj zimi. Prošle godine smo prvi put poslali amandamne na tadašnji Nacrt Programa rada Gradskog vijeća za 2018. godinu, koji su nastali kao rezultat javne rasprave održane u decembru, gdje su svi amandmani usvojeni. Vjerujem da sve aktivnosti u kojima pokrenemo veliki broj mladih ljudi možemo okarkerisati kao uspješne, stoga bih voljela da se osvrnem i na naše aktivnosti „Volontiraj i ti!“ gdje okupljamo mnogo mladih osoba i pomažemo najranjivijima.

U prvih par godina postojanja Revolta, jedno od glavnih oružja su bile ulične akcije. Koliko se uz pomoć uličnih akcija i tog direktnog susreta sa građanstvom može uticati na svijest istih?

Naše ulične akcije uvijek imaju jedan cilj, a to je da građani i građanke nakon njih razmisle o poruci koju njima šaljemo. Ranije smo više radili na uključivanju građana/ki u naše ulične akcije, ali smo u zadnje vrijeme češće pripremali cijelu uličnu akciju u našim prostorijama i postavljali je kao instalaciju negdje u gradu. Jedna od takvih aktivnosti je bila i povodom 1. marta 2016. godine gdje smo građane/ke obradovali/e prazničnim porukama koje su povezane s radom vladajućih u našoj državi.

Instalacija OP Revolt povodom 1. marta

Trudimo se da bitne datume uvijek obilježimo sa građanima i građankama kroz čaj i kolačiće, no s obzirom da su kiša i snijeg ono što uvijek prati naše ulične akcije ponekad je to neizvodivo te pripremimo instalaciju. Kada kiša ne prada previše ili nikako onda nam se uvijek u proslavi pridruže i građani i građanke te pohvale naš entuzijazam, ali i iskorite priliku da sa nama popričaju o problemima u našem društvu. Ponekad se iznenade kada nas vide na ulicama unatoč lošeg vremena, ali se nerijetko dešavalo sa smo mi jedini koji obilježavamo neki od tih datuma te nam uvijek priđu i kroz razgovor jedni drugima popravimo raspoloženje. U septembru 2018. godine smo imali veliku uličnu akciju Labirint, koju smo pored Tuzle održali i u Lukavcu, gdje smo na pločniku kreirali labirint koji je građane i građanke koje znaju tačne odgovore na pitanja iz labirinta dovodio do cilja, a one koji nisu uspijevali dati tačne odgovore vraćao na početak. Takva aktivnost je rađena i prije nekoliko godina i oba puta je izazivala veliko interesovanje građana/ki.

Advertisements
Instalacija OP Revolt

Kakav je omladinski aktivizam trenutno? Živi li on u Tuzli, ali u Bosni i Hercegovini?

Nažalost, istinskog aktivizma je manje nego ranije. Aktivizma u kom osobe ne očekuju nikakvu korist, niti materijalnu niti u vidu certifikata. Društvo sve više pada pod stege neoriberalizma, u kom je bitna individualna borba i u kom se svi posmatraju kao protivnici koje se mora pobijediti i od kojih se mora biti bolji. To možemo posmatrati kao trend koji dolazi sa zapada, ali se nadam da se neće ukorijenit ovdje jer on nema mnogo smisla i sve što radi je tjera mlade ljude da idu na što više stvari u isto vrijeme bez mogućnosti da se istinski posvete nečem što vole i tome istinski posvete. Srećom još uvijek postoje istinski aktivisti/ce koji/e rade brojne aktivnosti bez ikakve lične koristi za dobrobit zajednice.

Kakve su reakcije građana i građanki Grada Tuzle na Revolt? Da li ste imali nekad neprijatnih situacija zbog svog rada?

Reakcije većine naših sugrađana/ki koje imaju proaktivne, solidarne i antifašističke vrijednosti su uvijek pozitivne i pohvalne, oni se uvijek trude da nam izađu u susret i pruže svoj doprinos našem radu. Nekada smo nailazili/e na otpor od neistomišljenika, ali to nikada ne može negativno uticati na naš rad, naprotiv to iskorištavamo u našu korist to nam je pokazatelj kakvi su problemi u društvu i na što bismo se mogli usmjeriti.

Uz vašu rođendansku proslavu, održan je i već tradiocionalni studentski forum „Gdje smo sad?!“. Kako je krenulo sa projektom i otkud crpiti materijal i ideje za forumom?

Studentski forum „Gdje smo sad?!“ je nastavak projektnih aktivnosti započetih 2017. godine. Forum pripremamo tokom cijele godine, odnosno kroz monitoring obrazovanja u Tuzlanskom kantonu ali i BiH. Materijal i ideje za forum crpimo iz trenutnog stanja obrazovanja u našoj zajednice, te na taj način biramo teme i učesnike/ice.

Nije tajna da naši univerziteti gube velik broj studenata/ica, da su sve lošije rangirani na svjetskim rang listama, da nam je obrazovanje ispolitizirano, da je implementacija zakona o visokom obrazovanje i Bolonjske deklaracija upitna. Širok je spektar tema i ideja za studentski forum, te se trudimo da se fokusiramo na najrelevantnije.

Sa ovogodišnjim studetnskim forumom smo zadovolji. Bavili smo se upravo sukobom privatnih i javnih univerziteta u našoj državi, bolonjskim sistemom, zakonima o visokom obrazovanju, politizacijom obrazovanja, te studentskim aktivizmom. Željeli smo da visoko obrazovanje sagledamo iz više aspekata, te smo ove godine imali i studentsku foto izložbu na temu „Studentski život u BiH“, gdje smo imali 40 radova.

Studentski forum “Gdje smo sad?!”

Gdje se Omladinski pokret Revolt vidi za 10 godina?

Omladinski pokret Revolt planira da širi svoju ideju sve dok u Tuzli ima odgovornih mladih osoba starijih od 15, a mlađih od 35 godina.