Aktivna uloga porodice u oporavku od ovisnosti o drogama je ključ uspjeha

Generalna skupština UN-a, 1987. godine proglasila je 26. juni Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama želeći upozoriti svjetsku javnost na taj gorući problem u društvu i potrebu aktivnog uključivanja svih relevantnih aktera, na globalnoj i nacionalnoj razini. Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana, prema UNODC-u, glasi: „Bolje znanje za bolju brigu“.


slika 1

Udruženje Proslavi Oporavak se pridružuje obilježavanju ovog značajnog dana naglašavajući važnost kvalitetnije brige i podrške osobama u oporavku i njihovim porodicama. Također, na ovaj dan, važno je istaknuti važnost informisanja i educiranja šire javnosti o problemu zloupotrebe droga, u skladu sa svjetskim naučno utemeljenim pristupima problemu ovisnosti i oporavku.

Uvidjevši važnost kontinuiranog rada sa ovisnicima, ali i njihovim porodicama razvili smo program rane intervencije koji se temelji na principima multidimenzionalne porodične terapije (MDFT) i podrazumijeva aktivno učešće cijele porodice i preuzimanje odgovornosti svakog člana porodice – za vrijeme aktivne ovisnosti ali i u procesu oporavka.

Vrlo često osoba se odluči za ulazak u proces oporavka zato što je jedan član preuzeo svoj dio odgovornosti i spreman je da napravi određene promjene, nakon čega je potrebno pružiti pomoć i podršku te staviti naglasak na lične i porodične resurse kako bi se osoba održala na putu oporavka.

Prema našoj bazi podataka, u proteklih godinu dana pruženo je ukupno 720 servisa, od čega je 384 (53%) pruženo osobama ovisnim o drogama, a 278 (38% ) članovima porodice, što pokazuje da obuhvatan pristup i uključivanje porodice tokom cijelog procesa oporavka može dovesti do pozitivnih rezultata.

Adolescencija je period kada posebno treba obratiti pažnju na opasnosti od konzumiranja droga i potencialnog razvoja ovisnosti. Naši podaci pokazuju da je za 50% osoba koji su potražili pomoć u Udruženju Proslavi Oporavak dob prvog konzumiranja droge bila između 14 i 18 godina, kao i da su u 57% slučajeva roditelji bili ti koji su prvi saznali i razotkrili problem sa drogama.

U skladu sa prepoznatim potrebama, pored individualnog savjetovanja i programa rane intervencije, početkom prošle godine smo započeli i sa održavanjem grupa podrške za roditelje. Ta grupa je s vremenom prerasla u grupu podrške samo za majke. Do sada je održano ukupno 34 susreta grupe, te se ona nastavila održavati i tokom pandemije COVID-19, putem Zoom platforme, u još većem obimu zbog povećanih potreba za psihološkom podrškom. Trenutno, grupa za majke se održava svake sedmice u poslijepodnevnim satima i otvorena je za nove članove.

Grupa podrške predstavlja sigurno mjesto, gdje svi članovi mogu dijeliti svoja iskustva i osjećanja bez straha od osuđivanja. Na taj način članovi uče jedni od drugih, pružaju i dobijaju podršku i razumijevanje, te nadu da se stvari mogu mijenjati. Grupu podrške vode psihologinja udruženja te osoba sa iskustvom ovisnosti i oporavka.

helpline 3

– Preuzeti aktivnu ulogu u procesu oporavka nije nimalo jednostavno i potrebno je hrabrosti da se trenutne okolnosti sagledaju jasno i iskreno. Na početku procesa savjetovanja, od strane članova porodice često čujemo da je fokus u potpunosti na osobi koja zloupotrebljava drogu, te da su lične potrebe i potrebe ostalih članova porodice uglavnom stavljene u drugi ili treći plan. Kao Udruženje, bavimo se osnaživanjem svih članova porodice, vraćanjem fokusa na sebe i na brigu o sebi, kao preduslov svih drugih promjena. Grupa podrške za majke je odličan primjer kako dijeljenje svojih iskustava, razumijevanje i podrška od osoba koje su prošle ili prolaze kroz ista ili slična iskustva može imati pozitivan uticaj na proces oporavka bliske osobe, rekla je Mediha Kovačević, psihologinja udruženja Proslavi Oporavak.

Aktivna uloga porodice u procesu oporavka je ključna, govore nam iz Udruženja Proslavi Oporavak, što potvrđuju i iskustva majki koje učestvuju na grupama podrške.

– Moja uloga u procesu oporavka kao majke je ključna, koordinirajuća, ustrajna. Ja sam neko ko je uvijek i u svakom trenutku uz svoje dijete spremna na sve za uspijeh u oporavku. Ne mogu izdvojiti nešto što je bilo najteže, svaka situacija je izazvala i pričala sama za sebe, gdje su se pojavili novi strahovi, bojazni i brige, rekla nam je jedna od članica grupe čija je kćerka u procesu savjetovanja u našem Udruženju već  tri mjeseca.

Druga članica grupe nam govori da: “Bez obzira na tešku sitaciju i saznanje da je moj sin ovisnik o narkotičkim supstancama, ja kao majka nisam odustala od svog djeteta. Naprotiv, postala sam mu još veći prijatelj a zajedno postajemo borci.“

O svom iskustvu prisustvovanja na grupama podrške iste osobe nam poručuju:

– Iskreno nisam se nadala da će grupa imati ovakav uticaj na mene. Nisam bila sigurna da će mi neko pomoći, imati razumijevanje i pomno slušati moje stanje u kojem se nalazi moja porodica, zbog ovisnosti jednog člana. Dobila sam veliku podršku, odgovore na pitanja koja nisam bila u stanju postaviti nikome. Grupa me ispuni, ojača, podstakne da učim i radim na sebi da bih ojačala i ostala stabilna kako bi uspjela u ciljevima.

– Tu sam dobila razumijevanje. Bez osuda, presuda – u grupu sam dobrodošla. Iz svakog sastanka ja izlazim jača, spremnija. Grupa za majke je moj mir, moja učiteljica.

Udruženje Proslavi Oporavak, uz grupe podrške ima i besplatnu i anonimnu telefonsku liniju, na koju se mogu javiti osobe i porodice pogođene problemom ovisnosti te dobiti relevantne informacije i pomoć vezano za svoj problem.

Pozovite nas na 0800 28 000, zakažite razgovor i budite podrška sebi i svojim najbližima na putu oporavka od ovisnosti.

helpline1 biramop BiH