Agencija za rad i zapošljavanje BiH: Smanjenje broja nezaposlenih krajem marta u BiH

Krajem marta ove godine u Bosni i Hercegovini su bile 552.452 osobe na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja i u odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 4.440 ili 0,80 posto.


Foto: Klix
Foto: Klix

Krajem marta ove godine u Bosni i Hercegovini su bile 552.452 osobe na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja i u odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 4.440 ili 0,80 posto.

Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, nezaposlenost je smanjena u Federaciji BiH za 2.512 osoba (0,64 posto), u Republici Srpskoj za 1.789 osoba (1,19 posto) i u Brčko Distriktu BiH za 139 osoba (1,11 posto), prenosi portal Vijesti.ba.

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.3.2014. godine, NKV radnika je 154.027 ili 27,88 psoto, PKV 10.610 ili 1,92 posto, KV 191.073 ili 34,59 posto, VKV 3.493 ili 0,63 posto, NSS 1.644 ili 0,30 posto, SSS 144.505 ili 26,16 posto, VŠS 7.765 ili 1,41posto i VSS 39.335 ili 7,12 posto.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja – KV radnici 34,59 posto, te NKV radnici 27,88 posto.

U martu je ukupno 14.896 osoba brisano sa evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja 8.383 osobe su zaposlene. Istovremeno je za 5.440 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2.999 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u februaru 2014. godine, broj zaposlenih u pravnim subjektima u BiH iznosio je 693.416, a od toga su evidentirane 286.752 žene. U odnosu na januar 2014. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim subjektima se povećao za 0,2 posto, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,3 posto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za februar 2014. godine iznosila je 44,5 posto i u odnosu na januar 2014. godine smanjena je za 0,1 postotni poen.

(FENA/Vijesti.ba)