O nama Marketing Kontakt Debatologija Infopol English

Poziv za prijavu na projekte Federalnog zavoda za zapošljavanje

Federalni zavod za zapošljavanje je na svojoj internet stranici (www.fzzz.ba) objavio javne pozive za učešće u programima aktivne politike zapošljavanja: Programu sufinansiranja zapošljavanja „Prilika za sve“, Programu sufinansiranja samozapošljavanja mladih osoba „Omladinsko poduzetništvo“ i Programu zapošljavanja povratnika u 2012. godini.

Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da posjete internet stranicu Federalnog zavoda za zapošljavanje i da se upoznaju sa sadržajem javnih poziva u meniju Aktuelni projekti te, ako su zainteresirani, da se prijave za učešće u realizaciji tih programa.

Također, objavljen je i javni poziv općinama koje raspolažu odgovarajućom infrastrukturom i kapacitetima za uspostavljanje funkcionalnih inkubatora za „Start up“ poduzetnike da iskažu zainteresiranost za učešće u pilot projektu „Sistem integriranih centara za inkubirani razvoj i konsalting”.

 (STUDOMAT.ba)Komentari ()

Napomena: STUDOMAT.ba se ograđuje i nije odgovoran za sadržaj komentara objavljenih na portalu. Komentari na portalu predstavljaju stavove i mišljenja autora istih, a ne vlasnika ili administracije portala.

studomat_forum
SBK_grb
Javni oglas: prijem 23 pripravnika i 90 volontera u ministarstvima SBK

dei_gov_ba
Javni oglas: državni službenici u Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara BiH

rak.ba
Javni oglas: državni službenik u Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH

MVP_slika
Javni oglas: državni službenik u Ministarstvu vanjskih poslova BiH

Kroz četiri projekta će biti zaposleno 4.500 osoba