Edukativne radionice na 3. Konferenciji mladih BiH

Treća Konferencija mladih Bosne i Hercegovine održat će se od 18. do 24. avgusta 2012. godine u Domu Omladine u Banjoj Luci. Konferencija se održava treći put sa nešto drugačijom tematikom u odnosu na prethodne konferencije koje su održane 2009. i 2010. godine.


edukativna radionica

Treća Konferencija mladih Bosne i Hercegovine održat će se od 18. do 24. avgusta 2012. godine u Domu Omladine u Banjoj Luci. Konferencija se održava treći put sa nešto drugačijom tematikom u odnosu na prethodne konferencije koje su održane 2009. i 2010. godine.

edukativna radionicaTrideset učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine pohađat će program koji se sastoji od niza edukativnih radionica sa ciljem obrazovanja mladih u vezi sa omladinskim aktivizmom i rješavanjem problema unutar društvene zajednice. Također, program obuhvata razvijanje demokratskih vrijednosti, tolerancije, rodne ravnopravnosti, rješavanje konflikata, kao i smanjivanje stereotipa i predrasuda koji su prisutni u lokalnim zajednicama.

Voditelji radionica u toku Konferencije bit će afirmisani predavači i saradnici iz zemlje i regiona: Dijana Tepšić (muzička radionica), Igor Tešić (filmska radionica), Marija Gajić (literarna radionica), Nina Govedar (liderska radionica), Maja Vujošević (fotografska radionica) i Bojan Kolopić (glumačka radionica).

Učesnici će kroz ove radionice realizovati kreativne radove i nastupe, a rezultati njihovog rada javnosti će biti prezentovani na svečanom zatvaranju 24. avgusta 2012. godine u 20 sati u Domu Omladine u Banjoj Luci.

Organizator 3. Konferencije mladih BiH je udruženje građana “Benevolentia” iz Banjaluke u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

 (Klix.ba)