Zašto je Ministarstvo obrazovanja FBiH odbilo dati Uniji studenata FBiH dozvolu za registraciju udruženja?

Unija studenata Federacije BiH od maja prošle godine pokušava da registruje udruženje Unije studenata FBiH koju su osnovala četiri najveća univerziteta u FBiH (Univerzitet u Sarajevu, Tuzli, "Džemal Bijedić" u Mostaru i Univerzitet u Bihaću), a koji predstavljaju više od 50.000 studenata.


University graduates at graduation ceremony
Ilustracija: Envato

Razlog zbog kojeg još nisu registrovali udruženje je, prema riječima Alise Dedić, predsjednice Unije, to što im Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ne želi izdati dozvolu za korištenje “Federacija” u nazivu imena i time ih priznati kao krovnu organizaciju studenata u Federaciji, piše Faktor.

“Ministarstvo pravde nam je izašlo ususret”

– Dok se kolege sa drugih univerziteta i ja, više od sedam mjeseci trudimo da završimo registraciju udruženja, da bismo napokon mogli početi raditi na konkretnim problemima sa kojim se susreću studenti u Federaciji BiH, te da bismo pristupili Uniji studenata Evrope, tamo neki budući akademici koji trenutno slave zločine počinjene na tlu BiH, već duže vrijeme su članovi Unije studenata Evrope, pod bh. zastavom, navela je Dedić referirajući se na članove Unije studenata RS-a koji su učestvovali u defileu u Banjoj Luci povodom neustavnog dana RS-a.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Dedić je za Faktor objasnila njihovu borbu za registraciju udruženja Unije studenata FBiH.

– Sva dokumentacija je dostavljena Ministarstvu pravde FBiH, osim dozvole za korištenje “Federacija” u nazivu, a koju nam mora izdati Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke jer po zakonu nadziru naš rad. Ministarstvo pravde nam je izašlo ususret, nisu nam odbili dokumentaciju, odlučili su da sačekaju dozvolu jer nam samo još to nedostaje za registraciju udruženja, objašnjava nam Dedić.

Dodaje kako su iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke dobili odbijenicu. Dedić podsjeća kako je 2019. godine, tadašnja ministrica Elvira Dilberović potpisala dozvolu za registraciju tadašnjim kolegama koji su pokušali osnovati Uniju studenata FBiH.

Kaže kako im je u Ministarstvu rečeno da ne postoji zakon o njihovom organizovanju i da je to razlog zbog kojeg im ne žele izdati dozvolu.

“Sramota je da FBiH nema Uniju studenata kao krovno tijelo”

– Ali mi nije konkretno odgovoreno kako su prije nekoliko godina to uradili bez istog tog zakona. Poručili su nam da se registrujemo kao Unija u Federaciji, i na taj način nas neće priznati kao krovno tijelo studenata, na što mi ne pristajemo. Četiri univerziteta koji su osnivači USFBiH predstavljaju više od 50.000 studenata i sigurni smo da će nam se i ostali univerziteti priključiti, te smatramo da se njihov glas mora čuti. Sramota je da FBiH nema Uniju studenata kao krovno tijelo za studente na nivou entiteta, a nadamo se kasnije i države jer sve zemlje u svijetu imaju svoja udruženja koja predstavljaju studente te su neizostavan dio visokog obrazovanja, navodi Dedić.

Zatražili smo pojašnjenje u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.

– Prema odredbi član 10, stav 2. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine u naziv udruženja, odnosno fondacije, ne može se unositi naziv Federacija bez odobrenja fedralnog organa uprave koji, u skladu sa članom 47. istog zakona, vrši nadzor nad zakonitošću rada udruženja, odnosno fondacije.

S obzirom na to da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, u skladu s važećom legislativom, ne može vršiti nadzor nad zakonitošću rada spomenutog udruženja, nije ni moglo dati odobrenje za korištenje naziva “Federacija” u imenu udruženja koje se osniva, što je jasno i predočeno u odgovoru na traženi zahtjev, odmah po njegovom primitku, kao i u kasnijim kontaktima sa osobama koje su pokrenule osnivanje, navode iz Ministarstva.

Studentska udruženja se nisu uspjela dogovoriti

Dodaju kako je Ministarstvo više puta pokušalo okupiti studentska udruženja, svih šest javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji, u svrhu pripreme i usvajanja dokumenta o Zajedničkom modelu studentskog organiziranja, kojim bi bilo omogućeno osnivanje krovnog studentskog udruženja u FBiH.

– Studentska udruženja se nisu uspjela dogovoriti, a dio njih nije želio ni učestvovati. Naime, s obzirom na to da bi ovo ministarstvo, prema odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama FBiH, trebalo vršiti nadzor nad radom udruženja koje bi imalo federalni predznak, upravo bi aktivnosti u vezi s izradom dokumenta Zajednički model studentskog organiziranja u Federaciji BiH, bile prvi korak ka tome. Sadašnji osnivači trebalo bi svakako sve ovo uzeti u obzir, kako bi mogli pristupiti uspješnoj registraciji, u skladu s važećim propisima, naveli su iz Ministarstva.