Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Dugo su naučnici vjerovali da je vizuelni korteks dio mozga koji određuje ljudska opažanja na osnovu informacija koje dolaze preko čula vida. Matthias Ekman i nekoliko njegovih kolega sa Donders instituta Univerziteta u Radboudu proveli su istraživanje koje pokazuje da vizuelni korteks nije zadužen samo za opažanje auta, već i za predviđanje njegovih budućih lokacija.

Ispitanicima je na ekranu prikazivana tačka koja se pomjera, a istovremeno je MR skenerom praćena funkcija mozga. Nakon što su ispitanici nekoliko minuta pratili tačku koja se kretala s lijeve na desnu stranu, tačka se prestala kretati, ali je preko skenera uočeno da vizuelni korteks i dalje “predviđa” putanju kretanja tačke, odnosno reaguje kao da se tačka još uvijek kreće.

Ustanovljeno je da vizuelni korteks predviđa događaje čak i kad je naša pažnja usmjerena negdje drugdje. Činjenica da je predviđanje događaja nezavisno od naše pažnje, pokazuje da se radi o automatskom procesu.

– Naš vizuelni korteks može stalno predviđati stvari koje se svakodnevno dešavaju oko nas, naprimjer, kako uhvatiti loptu koja se kreće prema nama, rekao je Ekman.

Sljedeći korak u istraživanju jeste da se utvrdi koji još dijelovi mozga učestvuju u ovom procesu, a zasad se pretpostavlja da bi hipokampus, dio mozga zadužen za pamćenje, mogao imati važnu ulogu.

(Klix.ba)

STUDOMAT
STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.