Na konkurs za prijem studenata za smještaj i ishranu u domove Javne ustanove Studentski centar Sarajevo u akademskoj 2016/2017. godini do sada je prijavljeno oko 1.450 osoba.


Konkurs je zvanično zatvoren, ali se još nekoliko dana čeka na kandidate koji su dokumenta dostavili putem pošte na adresu studentskih domova Sarajevo.

JU Studentski centar Sarajevo će primiti u akademskoj 2016/2017. godini, 1.650 studenata Univerziteta u Sarajevu u studentske domove u Nedžarićima i na Bjelavama za smještaj i ishranu prema utvrđenim jedinstvenim kriterijima, a direktor Studentskog centra Sarajevo Emir Kadrić ranije je Feni kazao da se cijene neće mijenjati.

Prema odredbama konkursa pravo na prijem u Studentske domove u Sarajevu imaju redovni studenti u Sarajevu čije je mjesto prebivališta izvan Kantona Sarajevo, a imaju osiguranu subvenciju od kantona ili neke druge državne jedinice. Planiran je i prijem studenata po principu samofinansiranja.

Početkom avgusta bit će objavljena imena studenata koji ispunjavaju kriterije, a raspored po sobama bit će u septembru. Kao i prethodnih godina, smještaj u studentske domove na bazi subvencije mogu dobiti redovni studenti i oni koji prvi put upisuju godinu.

Vrijeme do početka nove akademske godine bit će iskorišteno za otklanjanje određenih nedostataka i tekuće održavanje da bi objekti bili pripremljeni za prijem studenata.

(Klix.ba)