Vlada KS: Studenti UNSA mogu dobiti dodatni rok i prenijeti tri predmeta

"Vlada KS na ovaj način želi pokazati kako u potpunosti razumije posebne uvjete u kojima su studenti studirali."


unsa

Vlada Kantona Sarajevo je danas na sjednici utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, te ga po hitnom postupku uputila zastupnicima Skupštine KS na razmatranje i usvajanje.

Kako je istakla ministrica pravde i uprave Darja Softić Kadenić, a koja prema odluci premijera KS vrši funkciju vršiteljice dužnosti ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade, ovim izmjenama se nastoje sanirati negativne ekonomske i druge posljedice koje su usljed pandemije COVID-19 pretrpili studenti i studentice, te prevazići određene poteškoće u organizaciji nastavnog procesa proizišle iz nedavno okončane pravne integracije Univerziteta u Sarajevu, piše N1.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Tako je predviđena mogućnost uvođenja dodatnog septembarskog ispitnog roka u akademskoj 2020/2021. godini, kao i prenos 15 ECTS bodova, odnosno najviše tri predmeta neovisno o vrednovanju u narednu akademsku godinu.

 – Vlada je ovim izmjenama, također, omogućila redovnim samofinansirajućim studentima s prosjekom ocjena osam i više, a koji su položili sve predmete iz prethodne godine, te koji su studij do tada plaćali, da budu oslobođeni od plaćanja školarine za narednu akademsku godinu, istakla je ministrica Softić Kadenić.

U okviru predloženih izmjena, posebno je tretiran i član 118. ovog zakona u cilju otklanjanja zakonskih prepreka za angažman akademskog osoblja sa jedne organizacione jedinice na drugu i omogućavanja redovnog odvijanja nastavnog procesa na 402 predmeta na kojima postoji potreba za angažman spomenutog osoblja sa drugih fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu.

 – Vlada KS na ovaj način želi pokazati kako u potpunosti razumije posebne uvjete u kojima su studenti fakulteta i akademija UNSA studirali tokom akademske godine koja se bliži kraju, saopćeno je iz Vlade KS.