Više stručno obrazovanje u Sloveniji

U Sloveniji je svake godine na raspolaganju više od  10 000 mjesta na 155 programa višeg stručnog obrazovanja. Programi se realizuju u 47 obrazovnih ustanova.


Šta je to viša škola?

Advertisements

To je tip obrazovanja sa akcentom na praktičnom sticanju vještina i iskustva, jer važan dio programa čini praksa.

Obrazovne ustanove po pravilu tijesno sarađuju sa lokalnim preduzećima, gdje studenti obavljaju do 40% programa na praktičnoj nastavi. U svakoj akademskoj godini studenti na višim školama imaju po 400 sati prakse.

Obrazovanje traje 2 godine ili 4 semestra, student dobija na kraju 120 ECTS. Viša škola okončava se odbranom diplomskog rada, koji je međunarodno priznat.

Tipovi programa na višim školama

U Sloveniji je svake godine na raspolaganju više od  10 000 mjesta na 155 programa višeg stručnog obrazovanja. Programi se realizuju u 47 obrazovnih ustanova.

Ko može da se upiše

Na višu školu mogu da se upišu svi koji su završili 4-godišnju srednju školu i uspješno položili maturske ispite. Na nekim umjetničkim programima neobhodno je položiti prijemni ispit.

Advertisements

Prijavnih roka ima više. Provjerite svoju mogućnost upisa na višu školu i se javite 2TM na education@2tm.si.

Studentske pogodnosti

Studenti koji se školuju u javnim i privatnim višim školama u Sloveniji imaju ista prava i pogodnosti kao i studenti visokoškolskih ustanova, odnosno fakulteta.

Studenti dobijaju pravo na:

  • subvencionisanu ishranu,
  • subvencionisan prevoz,
  • studentski rad,
  • različite popuste (muzej, teratana, kursevi, koncerti, …).

Zapošljavanje diplomaca

Zahvaljujući visokoj praktičnoj usmerenosti programa, studenti se već za vrijeme studija upoznaju sa pravim poslom u preduzećima. Većina studenata nalazi posao nakon završetka studija. Mnogi diplomci nastavljaju da rade u kompanijama u kojima su obavljali praksu.

Pored stručnog znanja, studenti takođe stiču važna znanja iz oblasti preduzetništva, finansija i marketinga. Iskustvo i znanje omogućavaju diplomcima otvaranje i uspješno vođenje sopstvenog posla.

Diploma omogućava studentima da nastave studije čak i nakon završetka više škole. Diplomci mogu birati između više visokoškolskih studijskih programa.

Provjerite svoje mogućnosti za upis na višu školu u Sloveniji na education@2tm.si