Usaglašen Prijedlog pravilnika o korištenju akademskih titula u BiH

Na sastanku rektora javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, koji je na inicijativu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine održan jučer u Sarajevu, postignuta je saglasnost o tekstu Prijedloga pravilnika o sticanju i korištenju akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.


diplome akademske titule

Na sastanku rektora javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, koji je na inicijativu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine održan jučer u Sarajevu, postignuta je saglasnost o tekstu Prijedloga pravilnika o sticanju i korištenju akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

diplome akademske titulePrijedlog pravilnika će Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u skladu s Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini dostaviti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na razmatranje i donošenje.

Pravilnikom se utvrđuje korištenje akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, te reguliše ekvivalencija ranije stečenih diploma s bolonjskim diplomama.

Suština predloženih rješenja je sadržana u namjeri približavanja harmonizovanim nazivima i kvalitetu kvalifikacija koje će biti prepoznate i prihvatljive unutar Bosne i Hercegovine i unutar Evropskog prostora visokog obrazovanja, navodi se u saopštenju.

(bljesak.info)