IAESTE Sarajevo: Mogućnost da svoje znanje pretočite u stručnu praksu

U periodu između 22. oktobra i 2. novembra 2012. godine, IAESTE LC Sarajevo provodit će projekat CompanyShuttle koji se realizuje u sklopu projekta "Program za poduzetnu omladinu" Fondacije Mozaik koji finansira Italijanska vlada - Italijanska razvojna kooperacija a sprovodi Svjetska Banka u BiH.


iaeste bih

U periodu između 22. oktobra i 2. novembra 2012. godine, IAESTE LC Sarajevo provodit će projekat CompanyShuttle koji se realizuje u sklopu projekta “Program za poduzetnu omladinu” Fondacije Mozaik koji finansira Italijanska vlada – Italijanska razvojna kooperacija a sprovodi Svjetska Banka u BiH.

iaeste bihU projektu će sudjelovati studenti Univerziteta u Sarajevu i Internacionalnog univerziteta u Sarajevu te deset kompanija iz Sarajeva i okoline.

Umjesto tradicionalnih sajmova zapošljavanja kroz projekat Company Shuttle IAESTE BIH LC Sarajevo nudi poslodavcima da se predstave studentima i apsolventima na direktniji način kojim se:

  • daje uvid u buduće mogućnosti za posao i karijeru;
  • upoznaju ljudi iz struke i potencijalni budući saradnici;
  • osjeti atmosfera kompanije i način na koji ona diše;
  • dolazi u doticaj sa stvarnim projektima.

Bitno je napomenuti i da je IAESTE BIH LC Sarajevo trenutno u procesu traženja radnih mjesta u firmama i institucijama za godišnji konkurs praksi, i taj proces će trajati do kraja mjeseca decembra. Početkom decembra počinje prijava studenata pomenutih univerziteta za stručnu praksu u inozemstvu.

“Prijava će se vršiti preko interneta, a prilikom prijave vrednuju se uspjeh na fakultetu, godina studija, znanje engleskog jezika te rad u IAESTE-u. Procesom prijave IAESTE BIH LC Sarajevo garantuje da će zemljama članicama poslati najbolje studente iz Sarajeva koje će oni primiti na stručne prakse kod svojih partnera (strane firme i institucije)”, navodi se u dopisu IAESTE LC Sarajevo.

Dodatne informacije vezane za prijavu studenata na projekat i kompanijama koje učestvuju mogu se dobiti putem web stranice projekta.

IAESTE (Međunarodno udruženje za razmjenu studenata radi stručne prakse) je najveća svjetska studentska organizacija za razmjenu studenata fakulteta prirodnih i tehničkih nauka, sa kojom je od 1948. godine preko 300.000 studenata prirodnih i tehničkih fakulteta dobilo priliku da steknu praktična iskustva u inostranstvu u čak 83 zemlje u kojim IAESTE ima lokalne komitete.

Fakulteti i odsjeci uključeni u razmjenu mogu se pogledati na oficijelnoj stranici IAESTE BIH.

Lokalna kancelarija IAESTE BiH u Sarajevu poziva sve zainteresovane studente da se prije svega prijave na učesće u projektu CompanyShuttle te učlane u organizaciju i aktivno djelovanje u LC Sarajevo.

(stipendije.ba)