Upoznajte studenticu Emu: “Za željeni uspjeh morate da se odreknete nekih stvari”

Koliko god da je Mašinski fakultet zahtjevan, Ena nije pokleknula i sve godine završava na vrijeme.


ena
Foto: Hub Homework

Homework Hub je multifunkcionalni prostor za učenje, rad i druženje. Zasnovan je na principu coworking prostora s prilagodbom za studente i mlade.

Homework Hub je, kako kažu osnivači, nastao iz potreba sa kojima su se i sami susretali kao studenti, a to je motivirajući prostor gdje mladi mogu ispunjavati svoje školske/univerzitetske obaveze, učiti sami ili u grupi i pripremati se za ispite, testove i kolokvijume.

Brojni uspješni studenti iz Sarajeva uče upravo u Homework Hubu. Jedna od njih je i Ena, studentica mašinstva.

Poruka budućim studentima/cama

Mašinski fakultet Sarajevo je osnovan 1958. godine i preko 10 godina bio je jedini Mašinski fakultet u Bosni i Hercegovini. Mašinski fakultet je organizaciona jedinica JU Univerzitet u Sarajevu i jedan je od njegovih najprestižnijih fakulteta. Fakultet je prepoznat po kvaliteti svog programa i nastave internacionalno i ima učešća u brojnim projektima u saradnji sa Univerzitetima iz regije i EU.

Ena je studentica treće godine Mašinskog fakulteta i jedna od “seniorki” Homework HUB-a. Koliko god da je Mašinski fakultet zahtjevan, Ena nije pokleknula i sve godine završava na vrijeme.

Recept za dobar uspjeh na ovom fakultetu je spremanje svih ispita na vrijeme i učenje u kontinuitetu bez nagomilavanja gradiva.

Za željeni uspjeh na ovom fakultetu morate da se odreknete nekih stvari, ali sa jakom diplomom i praktičnim znanjem to se puno više isplati, rekla nam je Ena i bacila se nazad na učenje.