UNTZ: Održan Dan otvorenih vrata u okviru Erasmus+ ECOBIAS projekta

Odsjek za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta nastavio aktivnosti obilježavanja Međunarodnog dana biodiverziteta.


Lab Biologija
Foto: Envato

Na Prirodno-matematičkom fakultetu, Odsjeku za biologiju Univerziteta u Tuzli, održan je Dan otvorenih vrata u okviru ECOBIAS Erasmus+ projekta, dana 24.5.2022. godine.

U ovoj aktivnosti u laboratorijama Odsjeka za biologiju učesnici Dana otvorenih vrata su upoznati sa novim programom drugog ciklusa studija Ekomonitoring i bioindikacija voda, nakon čega su se kasnije na terenu u okviru prostora Zaštićenog pejzeža Konjuh imali priliku upoznati sa metodologijom uzorkovanja i rukovanja terenskom opremom dobivenom kroz Erasmus+ ECOBIAS projekat.

Ovom prilikom je Odsjek za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta nastavio aktivnosti obilježavanja Međunarodnog dana biodiverziteta, prenosi Unitz.ba.