UNSA: Upravni odbor zaključio da Univerzitet ne može imenovati novog rektora

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu održao je danas sjednicu na kojoj je, imajući u vidu činjenicu da Vlada Kantona Sarajevo svojim aktom od 26. jula ove godine nije dala saglasnost na imenovanje prof. dr. Muharema Avdispahića za rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2012 - 2016. godine, donio zaključak da se Upravni odbor nalazi u pravnoj poziciji da, bez zakonom propisane saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo, ne može izvršiti konačno imenovanje rektora.


unsa rektorat

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu održao je danas sjednicu na kojoj je, imajući u vidu činjenicu da Vlada Kantona Sarajevo svojim aktom od 26. jula ove godine nije dala saglasnost na imenovanje prof. dr. Muharema Avdispahića za rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2012 – 2016. godine, donio zaključak da se Upravni odbor nalazi u pravnoj poziciji da, bez zakonom propisane saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo, ne može izvršiti konačno imenovanje rektora.

unsa rektoratUpravni odbor podržava stavove Senata Univerziteta u Sarajevu o potpunom poštivanju autonomije Univerziteta u Sarajevu, pa i u konkretnom slučaju po pitanju izbora rektora Univerziteta u Sarajevu, te u tom smislu, imajući u vidu nalaz inspektora Inspektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije Kantona Sarajevo od 28. augusta ove godine, smatra da bi Vlada Kantona Sarajevo trebala još jednom sagledati sve okolnosti u vezi sa izborom i imenovanjem prof. dr. Muharema Avdispahića za rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2012 – 2016. godine.

Zaključeno je da Upravni odbor Univerziteta u ovom trenutku ne može poništiti Konkurs za izbor i imenovanje rektora Univerziteta u Sarajevu za navedeni mandatni period, s obzirom na činjenicu da je pred Kantonalnim sudom u Sarajevu 28. augusta ove godine Avdispahić podnio zahtjev za zaštitu sloboda i prava pojedinaca zagarantovanih Ustavom FBiH, a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo od 26. jula ove godine.

Upravni odbor Univerziteta će biti dužan postupiti po odluci nadležnog suda, tako da bi poništenje Konkursa moglo predstavljati prejudiciranu radnju, saopšteno je iz Univerzitata u Sarajevu.

Svjesni činjenice da aktuelnom rektoru ističe mandat 30. septembra ove godine, a da postoji mogućnost da se do tog datuma ne okonča procedura imenovanja novog rektora Univerziteta u Sarajevu, u cilju osiguravanja prijeko potrebnog kontinuiteta u rukovođenju Univerzitetom u Sarajevu, zaključeno je da će se na jednoj od narednih sjednica Upravnog odbora, a najkasnije do 30. septembra, imenovati vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Sarajevu.

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Faruk Čaklovica zadužen je da za narednu sjednicu Upravnog odbora, koja će biti održana najkasnije do 30. septembra, dostavi pravno mišljenje stručnih službi Univerziteta u Sarajevu o uslovima i proceduri imenovanja vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Sarajevu.

Navedeni zaključci će biti dostavljeni Vladi Kantona Sarajevo i Senatu Univerziteta u Sarajevu, kao i sredstvima javnog informisanja.

(Klix.ba)